ภาษีในประเทศเยอรมนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภาษีในประเทศเยอรมนี การเรียกเก็บภาษีก่อให้เกิดรายได้ที่สามารถควบคุมงบประมาณของชาติ ทรัพยากรการคลังจะเพิ่มขึ้นจากภาษีที่ถูกใช้จากงานในกองทุนของรัฐบาล แต่กระทรวงการคลังไม่เพียงแต่รับผิดชอบภาษีที่แตกต่างกันและจัดการกับปัญหา หลักในนโยบายภาษี ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆในยุโรป กระทรวงทำงานเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างระบบภาษีที่แตกต่างกันและ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

การจัดเก็บภาษีในสหพันธ์สาธารณะรัฐเยอรมนี นั้นจะแบ่งการจัดเก็บเป็น 3 ระดับ คือ การจัดเก็บภาษีส่วนรัฐบาลกลาง การจัดเก็บภาษีส่วนมลรัฐและการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น ตามรูปแบบการปกครองของรัฐ โดยจะมีการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกัน ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 106[1] ดังนี้

1. รายได้และรายรับจากภาษีอากรต่อไปนี้ที่ให้เป็นของสหพันธ์
 • ภาษีศุลกากร
 • ภาษีสรรพสามิตที่ไม่เป็นของมลรัฐตามวรรค 2
 • ภาษีการโอนกรรมสิทธิ์
 • ภาษีการขนส่ง
 • ภาษีที่เก็บจากทรัพย์สินแต่ไม่ประจำ ภาษีที่เก็บเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการเสียภาษี
 • ภาษีช่วยเบอร์ลินยามฉุกเฉิน
 • ภาษีเสริมจากภาษีเงินได้และภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. รายได้จากภาษีต่อไปนี้ให้เป็นของมลรัฐ

 • ภาษีทรัพย์สิน
 • ภาษีมรดก
 • ภาษีรถยนต์
 • ภาษีที่ไม่เป็นของสหพันธ์ตามวรรค 2
 • ภาษีเบียร์
 • อากรพนัน

นอก จากรายได้จากการแบ่งสรรภาษีอากรดังกล่าวแล้ว มลรัฐที่มีรายได้จากภาษีอากรน้อยจะได้รับเงินอุดหนุนจากมลรัฐที่มีความมั่ง คงทางการเงินมากกว่า โดยวิธีการแบ่งเบาภาระให้เสมอภาคกันตามนัยที่เรียกกันว่า แนวขวาง และได้รับจากสหพันธ์โดยวิธีการแบ่งเบาภาระให้เสมอภาคกัน ตามที่เรียกว่า แนวตั้ง เนื่องจากเศรษฐกิจเจริญขึ้นภาษีที่เก็บได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งใน 6 เดือนของปี ค.ศ. 2013 จัดเก็บภาษีทั้งหมดมากกว่า 5.3 ล้านยูโร โดยแบ่งเป็น

 • รายได้ของสหพันธ์ 1.3 ล้านยูโร
 • รายได้ของมลรัฐ 2.4 ล้านยูโร
 • รายได้ของท้องถิ่น 1.1 ล้านยูโร

อ้างอิง[แก้]

 1. รัฐ ธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน แปลจาก The Basic Law of the Federal Republic of Germany (revised edition : 31 December 1961) by German Information Center