ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความเป็นจริง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Kuv)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ระวังสับสน|ความจริง}}
 
'''ความเป็นจริง''' เป็นสภาพของสิ่งตามที่มีอยู่จริง หาใช่สภาพของสิ่งที่อาจปรากฏหรืออาจจินตนาการขึ้น<ref>''Compact [[Oxford English Dictionary]] of Current English'', [[Oxford University Press]], 2005. (Full entry for ''reality'': "reality • noun (pl. realities) 1 the state of things as they actually exist, as opposed to an idealistic or notional idea of them. 2 a thing that is actually experienced or seen. 3 the quality of being lifelike. 4 the state or quality of having existence or substance.") </ref> ในคำนิยามอย่างกว้าง ความเป็นจริงรวมไปถึงทุกสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะ[[การสังเกต|สังเกตได้]]หรือเข้าใจได้หรือไม่ก็ตาม นิยามกว้างกว่านั้นรวมถึงทุกสิ่งที่เคยมีอยู่ในอดีต มีอยู่ในปัจจุบัน หรือจะมีอยู่ในอนาคตKuy
 
นักปรัชญา นักคณิตศาสตร์ และนักคิดอื่นทั้งสมัยโบราณและสมัยใหม่ เช่น [[อริสโตเติล]] [[เพลโต]] [[เฟรเกอ]] [[ลุดวิจ วิทท์เกนชไตน์|วิทท์เกนชไตน์]] และ[[เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์|รัสเซลล์]] ต่างแยกความแตกต่างระหว่างความคิดที่สัมพันธ์กับความเป็นจริง ภาวะนามธรรมสัมพันธ์ และความคิดที่ไม่สามารถเป็นความคิดที่สม[[เหตุผล]] ในทางตรงข้าม [[การดำรงอยู่]]นั้นมักจำกัดอยู่เฉพาะ[[ธรรมชาติ|การดำรงอยู่ทางกายภาพ]]หรือมีพื้นฐานโดยตรงในสิ่งนั้นอย่างเดียวกับความคิดในสมอง
ผู้ใช้นิรนาม