ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องหมายการค้า"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 125.27.242.190 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Mopza.ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
===เครื่องหมายรับรอง===
เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น
===ประยุทร จันทร์โอชา===
===เครื่องหมายร่วม===
เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น <ref>[http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=309 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์]</ref>
 
== อ้างอิง คนไทยสวย ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์