ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิบัตร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 133 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ฉันเป็นผู้ที่จดทะเบียนกับทางบริษัทเพียงผู้เดียว โดยใช้หลักฐานส่วนตัวลงนามไว้ ที่บริษัท อินเตอร์เน็ตทรูคอเปอร์เรชั่น
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ฉันเป็นผู้ที่จดทะเบียนกับทางบริษัทเพียงผู้เดียว โดยใช้หลักฐานส่วนตัวลงนามไว้ ที่บริษัท อินเตอร์เน็ตทรูคอเปอร์เรชั่น)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องประกอบด้วย
* แบบพิมพ์คำขอ แบบสบ/สผ/อสป/001-ก
* คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี อินเตอร์เน็ตบ้าน)
** ข้อถือสิทธิ @สิทธ์การใช้งานแต่เพียงผู้เดียว
* รูปเขียน
* เอกสารอื่น ๆ
** หนังสือรับรองสิทธิเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร (กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคล)หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
*** หนังสือโอนสิทธิ (กรณีที่ผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์)
*** หนังสือมอบอำนาจ
** ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
*** สัญญาการว่าจ้าง/เอกสารแสดงการเป็นนายจ้างของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ลิขสิทธิ์]] ที่อยู่ส่วนบุคคล
 
[[หมวดหมู่:กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์