ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศิลปะร่วมสมัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แปลจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_art)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)''' หมายถึง ศิลปะแห่งยุคปัจจุบัน เริ่มต้นขึ้นในช่วงหลังของศตวรรษที่ 20 หรือช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ศิลปินร่วมสมัยมักทำงานที่ได้รับอิทธิพลกว้างขวางจากทั่วโลกความเป็นโลกาภิวัฒน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการพัฒนาของโลกอย่างก้าวไกลในด้านเทคโนโลยี งานศิลปะร่วมสมัยเป็นการรวมตัวกันอยากหลากหลายของทั้งวัสดุ วิธีการ แนวความคิด และหัวข้อที่ทำให้เกิดการท้าทายต่อขอบเขตของงานศิลปะที่กำลังเป็นที่นิยมในช่วงศตวรรษที่ 20 ด้วยความหลากหลายของศิลปะร่วมสมัยนั้น เราสามารถจำแนกศิลปะร่วมสมัยได้โดยดูจากความยืดหยุ่นของรูปแบบ โครงสร้างหลักการ แนวความคิด และการแบ่งออกเป็นลัทธิต่างๆ ศิลปะร่วมสมัยเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาทางวัฒนธรรมที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบทขอบข่ายที่กว้างขึ้น ได้แก่ เอกลักษณ์เฉพาะตัวและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
 
ในภาษาพูดโดยทั่วไป คำว่า ศิลปะสมัยใหม่ และศิลปะร่วมสมัย เป็นคำพ้องความหมาย สามารถเห็นการใช้สลับกันได้โดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ
 
[[หมวดหมู่:ศิลปะร่วมสมัย]]
6

การแก้ไข