ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอุปราช (บุญทวงษ์)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กลัวคนอ่านผิดเป็น บุน-ทวง
(กลัวคนอ่านผิดเป็น บุน-ทวง)
| สีอักษร = #8f5f12
| ภาพ = ไฟล์:เจ้าอุปราชบุญทวงศ์.jpg
| พระนามาภิไธยนาม = บุญทวงษ์
| ประสูติ =
| พระปรมาภิไธย =
| ราชสมภพ =
| วันพิราลัย=
| พระอิสริยยศ = เจ้าอุปราชแห่งนครเชียงใหม่
| พระบิดา = [[เจ้าราชวงศ์ (มหาพรหมคำคง)|เจ้าราชวงศ์ (มหาพรหมคำคง ณ เชียงใหม่)]]
| พระมารดา= [[แม่เจ้าเจ้าคำหล้า]]
| พระชายา = เจ้าฟองแก้ว ณ เชียงใหม่
| พระมเหสี =
| พระโอรส/ธิดา = เจ้าสิงห์โต ณ เชียงใหม่<br>เจ้าโสรส ณ เชียงใหม่<br>เจ้าราชบุตร (คำตื้อ ณ เชียงใหม่)<br>เจ้าแสงเมือง ณ เชียงใหม่
| พระโอรส/ธิดา =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์จักร]]
| ทรงราชย์ =
| พิธีบรมราชาภิเษก =
| รัชกาลถัดมา =
}}
'''เจ้าอุปราช (บุญทวงษ์)'''<ref>สรัสวดี อ๋องสกุล. ''ประวัติศาสตร์ล้านนา.'' พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ:อมรินทร์, 2552. หน้า 350-351</ref> [บุน-ทะ-วง] หรือ '''เจ้าอุปราช (บุญทวงษ์ ณ เชียงใหม่)'''<ref>สกุล ณ เชียงใหม่ ได้รับพระราชทานในรัชสมัยของเจ้าแก้วนวรัฐ แต่เพื่อความเข้าใจและชัดเจน จึงมีการเติมต่อท้ายนามในภายหลัง</ref> ({{lang-nod|[[ไฟล์:LN-Chao Upparatbunthawong.png|150px]]}}) เป็นเจ้าอุปราชแห่งนครเชียงใหม่ ในรัชสมัยของ[[พระเจ้าอินทวิชยานนท์]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 และเป็นเจ้าอุปราชที่มีบทบาทในการปกครองมาก เปรียบเทียบได้กับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เพราะสามารถยกเลิกคำสั่งของ[[เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่]]ได้<ref>คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, นาวาอากาศเอก. '''เจ้านายฝ่ายเหนือ'''. [http://www.globalgroup.in.th/encyclopedia_lanna.html]</ref> จนมีการกล่าวว่าหากเจ้าอุปราชบุญทวงษ์ ยังมีพระชนม์อยู่ การแทรกแซงจาก[[สยาม]]จะกระทำได้ยากยิ่ง<ref>[http://chiangmai-thailand.net/Lanna%20people%20in%20history/Intawong/Boontawong.html เจ้าอุปราชบุญทวงษ์]</ref>
 
เขาเป็นเจ้าอุปราชที่มีบทบาทสูงเทียบเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เพราะสามารถยกเลิกคำสั่งของ[[เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่]]ได้<ref>คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, นาวาอากาศเอก. '''เจ้านายฝ่ายเหนือ'''. [http://www.globalgroup.in.th/encyclopedia_lanna.html]</ref> จนมีการกล่าวว่าหากเจ้าอุปราช (บุญทวงษ์) ยังมีพระชนม์อยู่ การแทรกแซงจาก[[สยาม]]จะกระทำได้ยากยิ่ง<ref>[http://chiangmai-thailand.net/Lanna%20people%20in%20history/Intawong/Boontawong.html เจ้าอุปราชบุญทวงษ์]</ref>
 
== พระประวัติ ==

รายการนำทางไซต์