ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประติมากรรม"

=== ประติมากรรมประเภทนูนต่ำ ===
 
ได้แก่ งานประติมามะประติมากรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประติมากรรมประเภทนูนสูง แต่จะแบนหรือบางกว่าประติมากรรมประเภทนี้ ไม่ปรากฏมากนักในอดีต ซึ่งมักจะได้แก่ ประติมากรรมที่เป็นลวดลายประดับตกแต่ง เช่น แกะสลักด้วยไม้ หิน ปูนปั้น เป็นต้น
 
=== ประติมากรรมประเภทนูนสูง ===
ผู้ใช้นิรนาม