ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เมืองใหญ่สุด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<includeonly>{| {{#if:{{{class|<noinclude>x</noinclude>}}} | class="navbox" style="width: 97%" | width="97%" style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 97%; border: 1px solid darkgray; background: #f9f9f9" }}
<!-- TITLE & SOURCE -->
!colspan="10" style="padding:0.3em 0; line-height:1.4em; <!--(for sake of wrapped line plus footnote ref)-->"| {{navbar|{{{name|{{FULLPAGENAME}}}}}|plain=1|style=float: left; margin-left:0.75em}} {{navbar|{{{name|{{FULLPAGENAME}}}}}|plain=1|style=float: right; margin-right:0.75em}}<span style="font-size:120%;">{{{kind|เมือง}}}ใหญ่สุดที่สุดใน[[{{{country}}}]]</span><br/><span style="font-weight:normal;">{{#if:{{{stat_ref|<noinclude>x</noinclude>}}} | {{{stat_ref|Source?แหล่งที่มา}}} | Source? แหล่งที่มา}}</span>
|- <!-- TABLE HEADINGS -->
{{#if:{{{img_1|<noinclude>x</noinclude>}}} | ! }}<!-- blank heading over images 1 & 2 -->{{#if:{{{img_1|}}}{{{img_2|}}} | !!
}}! {{#if:{{{list_by_pop|<noinclude>x</noinclude>}}} | [[{{{list_by_pop}}}|ที่]] | {{#ifexist: รายชื่อเมืองใน{{{country}}} เรียงตามจำนวนประชากร | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}} เรียงตามจำนวนประชากร|ที่]] | ที่ }} }}
! {{#ifexist: รายชื่อเมืองใน{{{country}}} | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}}|เมือง]]}}
! {{#if:{{{div_link|}}} | [[{{{div_link}}}]] | [[{{{div_name|เขตการปกครอง}}}ของ{{{country}}}|{{{div_name|เขตการปกครอง}}}]] }}
! {{#if:{{{list_by_pop|}}} | [[{{{list_by_pop}}}|ประชากร]] | {{#ifexist: รายชื่อเมืองใน{{{country}}}เรียงตามจำนวนประชากร | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}}เรียงตามจำนวนประชากร|ประชากร]] | ประชากร }} }}
{{#if:{{{city_11|}}} | <!-- determines whether there should be two columns or just one -->
! {{#if:{{{list_by_pop|}}} | [[{{{list_by_pop}}}|ที่]] | {{#ifexist: รายชื่อเมืองใน{{{country}}}เรียงตามจำนวนประชากร | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}}เรียงตามจำนวนประชากร|ที่]] | ที่ }} }}
! {{#ifexist: รายชื่อเมืองใน{{{country}}} | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}}|เมือง]] | เมือง }}
! {{#if:{{{div_link|<noinclude>x</noinclude>}}} | [[{{{div_link}}}]] | [[{{{div_name}}}ของ{{{country}}}|{{{div_name|เขตการปกครอง}}}]] }}
! {{#if:{{{list_by_pop|<noinclude>x</noinclude>}}} | [[{{{list_by_pop}}}| ประชากร]] | {{#ifexist: รายชื่อเมืองใน{{{country}}} เรียงตามจำนวนประชากร | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}} เรียงตามจำนวนประชากร|ประชากร]] | ประชากร }} }} {{#if:{{{img_3|}}}{{{img_4|}}} | !! }}<!-- blank heading over images 3 & 4 -->
| {{#if:{{{img_3|}}}{{{img_4city_11|<noinclude>x</noinclude>}}} | ! }}<!-- blankdetermines whether there should headingbe overtwo imagescolumns 3or &just 4one -->
! {{#if:{{{list_by_pop|<noinclude>x</noinclude>}}} | [[{{{list_by_pop}}}|ที่]] | {{#ifexist: รายชื่อเมืองใน{{{country}}} เรียงตามจำนวนประชากร | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}} เรียงตามจำนวนประชากร|ที่]] | ที่ }} }}
}} <!-- ends if city_11 -->
! {{#ifexist: รายชื่อเมืองใน{{{country}}} | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}}|เมือง]] |เมือง}}
! {{#if:{{{div_link|<noinclude>x</noinclude>}}} | [[{{{div_link}}}]] | [[{{{div_name|เขตการปกครอง}}}ของ{{{country}}}|{{{div_name|เขตการปกครอง}}}]] }}
! {{#if:{{{list_by_pop|<noinclude>x</noinclude>}}} | [[{{{list_by_pop}}}|ประชากร]] | {{#ifexist: รายชื่อเมืองใน{{{country}}} เรียงตามจำนวนประชากร | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}} เรียงตามจำนวนประชากร|ประชากร]] | ประชากร }} }}
}} <!-- ends if city_11 -->
{{#if:{{{img_3|<noinclude>x</noinclude>}}} | ! }}<!-- blank heading over images 3 & 4 -->
|-
{{#if:{{{img_1|}}}{{{img_2|<noinclude>x</noinclude>}}} | <!-- IMAGES 1 & 2 -->
{{!}} rowspan=11 style="text-align: center" {{!}} [[ไฟล์:{{{img_1}}}|border|135px|{{{city_1}}}]]<br>[[{{{city_1}}}]]<br separated entries>
| 1 = {{#if:{{{img_1|}}}|[[Fileไฟล์:{{{img_1img_2}}}|border|120px135px|{{{city_1city_2}}}]]<br>[[{{{city_1city_2}}}]] }}
| 2 = {{#if:{{{img_2|}}}|[[File:{{{img_2}}}|border|120px|{{{city_2}}}]]<br>[[{{{city_2}}}]]}}
}} }}
<!-- LIST OF CITIES, SUBDIVISIONS, POPULATION FIGURES -->
| align=center style="background:#f0f0f0;" | 1 ||align=left | '''[[{{{city_1}}}]]''' ||align=left | [[{{{div_1}}}]] ||align="right"| {{{pop_1}}} {{#if:{{{city_11|<noinclude>x</noinclude>}}} | {{!!}} align=center style="background:#f0f0f0;" {{!}} 11 {{!!}}align=left {{!}} '''[[{{{city_11}}}]]''' {{!!}}align=left {{!}} [[{{{div_11}}}]] {{!!}}align="right" {{!}} {{{pop_11}}}
}}
{{#if:{{{img_3|}}}{{{img_4|<noinclude>x</noinclude>}}} | <!-- IMAGES 3 & 4 -->
{{!}} rowspan=11 style="text-align: center" {{!}} [[ไฟล์:{{{img_3}}}|border|135px|{{{city_3}}}]]<br>[[{{{city_3}}}]]<br separated entries>
| 1 = {{#if:{{{img_3|}}}|[[Fileไฟล์:{{{img_3img_4}}}|border|120px135px|{{{city_3city_4}}}]]<br>[[{{{city_3city_4}}}]] }}
| 2 = {{#if:{{{img_4|}}}|[[File:{{{img_4}}}|border|120px|{{{city_4}}}]]<br>[[{{{city_4}}}]]}}
}} }}
|-
| align=center style="background:#f0f0f0;" | 2 ||align=left | '''[[{{{city_2}}}]]''' ||align=left | [[{{{div_2}}}]] ||align="right"| {{{pop_2}}} {{#if:{{{city_12|<noinclude>x</noinclude>}}} | {{!!}} align=center style="background:#f0f0f0;" {{!}} 12 {{!!}}align=left {{!}} '''[[{{{city_12}}}]]''' {{!!}}align=left {{!}} [[{{{div_12}}}]] {{!!}}align="right" {{!}} {{{pop_12}}}
}}
|-
| align=center style="background:#f0f0f0;" | 3 ||align=left | '''[[{{{city_3}}}]]''' ||align=left | [[{{{div_3}}}]] ||align="right"| {{{pop_3}}} {{#if:{{{city_13|<noinclude>x</noinclude>}}} | {{!!}} align=center style="background:#f0f0f0;" {{!}} 13 {{!!}}align=left {{!}} '''[[{{{city_13}}}]]''' {{!!}}align=left {{!}} [[{{{div_13}}}]] {{!!}}align="right" {{!}} {{{pop_13}}}
}}
|-
| align=center style="background:#f0f0f0;" | 4 ||align=left | '''[[{{{city_4}}}]]''' ||align=left | [[{{{div_4}}}]] ||align="right"| {{{pop_4}}} {{#if:{{{city_14|<noinclude>x</noinclude>}}} | {{!!}} align=center style="background:#f0f0f0;" {{!}} 14 {{!!}}align=left {{!}} '''[[{{{city_14}}}]]''' {{!!}}align=left {{!}} [[{{{div_14}}}]] {{!!}}align="right" {{!}} {{{pop_14}}}
}}
|-
| align=center style="background:#f0f0f0;" | 5 ||align=left | '''[[{{{city_5}}}]]''' ||align=left | [[{{{div_5}}}]] ||align="right"| {{{pop_5}}} {{#if:{{{city_15|<noinclude>x</noinclude>}}} | {{!!}} align=center style="background:#f0f0f0;" {{!}} 15 {{!!}}align=left {{!}} '''[[{{{city_15}}}]]''' {{!!}}align=left {{!}} [[{{{div_15}}}]] {{!!}}align="right" {{!}} {{{pop_15}}}
}}
|-
| align=center style="background:#f0f0f0;" | 6 ||align=left | '''[[{{{city_6}}}]]''' ||align=left | [[{{{div_6}}}]] ||align="right"| {{{pop_6}}} {{#if:{{{city_16|<noinclude>x</noinclude>}}} | {{!!}} align=center style="background:#f0f0f0;" {{!}} 16 {{!!}}align=left {{!}} '''[[{{{city_16}}}]]''' {{!!}}align=left {{!}} [[{{{div_16}}}]] {{!!}}align="right" {{!}} {{{pop_16}}}
}}
|-
| align=center style="background:#f0f0f0;" | 7 ||align=left | '''[[{{{city_7}}}]]''' ||align=left | [[{{{div_7}}}]] ||align="right"| {{{pop_7}}} {{#if:{{{city_17|<noinclude>x</noinclude>}}} | {{!!}} align=center style="background:#f0f0f0;" {{!}} 17 {{!!}}align=left {{!}} '''[[{{{city_17}}}]]''' {{!!}}align=left {{!}} [[{{{div_17}}}]] {{!!}}align="right" {{!}} {{{pop_17}}}
}}
|-
| align=center style="background:#f0f0f0;" | 8 ||align=left | '''[[{{{city_8}}}]]''' ||align=left | [[{{{div_8}}}]] ||align="right"| {{{pop_8}}} {{#if:{{{city_18|<noinclude>x</noinclude>}}} | {{!!}} align=center style="background:#f0f0f0;" {{!}} 18 {{!!}}align=left {{!}} '''[[{{{city_18}}}]]''' {{!!}}align=left {{!}} [[{{{div_18}}}]] {{!!}}align="right" {{!}} {{{pop_18}}}
}}
|-
| align=center style="background:#f0f0f0;" | 9 ||align=left | '''[[{{{city_9}}}]]''' ||align=left | [[{{{div_9}}}]] ||align="right"| {{{pop_9}}} {{#if:{{{city_19|<noinclude>x</noinclude>}}} | {{!!}} align=center style="background:#f0f0f0;" {{!}} 19 {{!!}}align=left {{!}} '''[[{{{city_19}}}]]''' {{!!}}align=left {{!}} [[{{{div_19}}}]] {{!!}}align="right" {{!}} {{{pop_19}}}
}}
|-
| align=center style="background:#f0f0f0;" | 10 ||align=left | '''[[{{{city_10}}}]]''' ||align=left | [[{{{div_10}}}]] ||align="right"| {{{pop_10}}} {{#if:{{{city_20|<noinclude>x</noinclude>}}} | {{!!}} align=center style="background:#f0f0f0;" {{!}} 20 {{!!}}align=left {{!}} '''[[{{{city_20}}}]]''' {{!!}}align=left {{!}} [[{{{div_20}}}]] {{!!}}align="right" {{!}} {{{pop_20}}}
}}
|-
|}
|}</includeonly><noinclude>
{{คู่มือการใช้งาน}}
{{Documentation}}
[[หมวดหมู่:แม่แบบซับซ้อน]]
</noinclude>
1,464

การแก้ไข