ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(ลบหมวดหมู่:รัฐสลังงอร์สำเร็จแล้ว; เพิ่มหมวดหมู่:บุคคลจากรัฐสลังงอร์สำเร็จแล้ว using [[Help:Ga...)
สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮิซามุดดิน อลัม ชาฮ์ แห่งเซอลังงอร์ ได้รับการเสนอพระนามในที่ประชุมเพื่อคัดเลือก[[สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย]]เป็นพระองค์ที่ 2 ต่อจาก [[ตวนกู อับดุลรามัน ยังดีเปอตวนเบอซาร]] จากทั้งหมด 9 รัฐในมาเลเซีย (ไม่รวมซาบาห์ ซาราวัก มะละกา และปีนังซึ่งไม่มีสุลต่านเป็นประมุข) ได้รับพระบรมราชาภิเษกเมื่อ วันที่ [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2503]] และทรงดำรงตำแหน่งจนเสด็จฑิวงคต ในวันที่ 1 กันยายน ปีเดียวกัน สิริราชสมบัติในตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียได้ 4 เดือน กับอีก 16 วัน และดำรงพระยศเป็นเจ้าผู้ครองนครรัฐเซอลังงอร์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2480-2485 รวม 5 ปี ครั้งที่สองตั้งแต่ปี 2488-2503 ได้ 15 ปี รวมระยะเวลาทรงราชย์เป็นเจ้าผู้ครองนครรัฐ 20 ปี
 
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์มาเลเซียแห่งรัฐสลังงอร์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากรัฐสลังงอร์]]
{{lifetime|1898|1960}}
27,522

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์