ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: พระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยร.5สร้างต่อเนื่องกับพระที่...)
 
พระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยร.5สร้างต่อเนื่องกับพระที่นั่งเทวราชอุปบัติทางด้านทิศตะวันตก เป็นห้องเครื่องลายคราม
หมู่พระที่นั่งทั้งสี่องค์นี้ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปต่อมาได้ทรุดโทรมลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างขึ้นใหม่ให้มีสถาพกลมกลืนกับพระที่นั่งจักรีฯ จักรีมหาปราสาทโดยรื้อพระที่นั่งมูลสถานฯ สถานบรมอาสน์และพระที่นั่งนิพัทธฯพัทธพงค์ถาวรวิจิตรสร้างเป็นพระที่นั่งหลังเดียว ใช้เป็นห้องพระราชทานเลี้ยงรื้อพระที่นั่งสมมติฯสมมติเทวราชอุปบัติ และพระที่นั่งดำรงฯดำรงสวัสดิ์อนัญวงค์สร้างเป็นห้องพระราชทานเลี้ยงกาแฟ
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์