ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ราชมงคลเกมส์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| name= ราชมงคลเกมส์
| title = [[กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย]]<br>''(ปีการศึกษา)''
| image = [[ไฟล์:Rmutlogo.jpg|40px]]
| above = [[ภาพ:ASpacer.gif|1px]]
| group1 = กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยี<br />และอาชีวศึกษา
| list1 = [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1|2526]] • [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2|2527]] • [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3|2528]] • [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4|2529]] • [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5|2530]]
| group2 = กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
| list2 = [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 6|2531]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 7|2532]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 8|2533]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 9|2534]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 10|2535]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 11|2536]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 12|2537]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 13|2538]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 14|2539]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 15|2540]] • [[ราชมงคลเกมส์ ปีการศึกษา 2541|2541]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 16|2542]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 17|2543]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 18|2544]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 19|2545]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 20|2546]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 21|2547]]
| group3 = กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล<br />แห่งประเทศไทย
| list3 = [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 22|2548]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 23|2549]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 24|2550]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 25|2551]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 26|2552]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 27|2553]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 28|2554]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 29|2555]]
| seealso =
}}<noinclude>
58,136

การแก้ไข