ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทหารเสือ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
Musketeerหรือทหารเสือ แต่ความจริงสมัยก่อนจะหมายถึงทหารปืนเฝ้านายกอง แต่ที่เรียกทหารเสือเพราะทหารเหล่านี้มีความสามารถในการยิงปืนคาบศิลาและฟันกระบี่เป็นเลิศ สามารถปกครองแผ่นดินด้วยชีวิต ทหารเสือเขามามีบทบาทในฝรั่งเศสและสเปนอย่างมากจนกระทั่งค.ศ.1580-1600ทั้งยุโรปก็หมดยุคอัศวินไปแต่ในฝรั่งเศสหมดยุคอัศวินแต่ยังไม่หมดยุคทหารเสือ และทหารเสือนี่และมีส่วนสำคัญในการปฏิวัติฝรั่งเศส และต่อมาพอเข้าช่วงค.ศ.1900 Alexander Dumas นักเขียนชาวฝรั่งเศสก็ได้ยกย่องเกีรยติยศคุณงามความดีเหล่าทหารเสือด้วยการสร้างวรรณกรรมเรื่อง The Three Musketeer หรือเป็นที่รู้จักรกันว่า"สามทหารเสือ"[[Image:musketeer-.jpg]]
5

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์