ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หินดินดาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: หินดินดาน(Shale) เป็นหินตะกอนเนื้อเม็ด (clastic sedimentary rock) ที่มีเนื้อละ...)
 
หินดินดาน(Shale) เป็นหินตะกอนเนื้อเม็ด (clastic sedimentary rock) ที่มีเนื้อละเอียดมาก (fine-grained) มีองค์ประกอบของโคลน (mud) ที่มีแร่ดิน (clay minerals)
หินดินดาน(Shale)
เป็นหินตะกอนเนื้อเม็ด (clastic sedimentary rock) ที่มีเนื้อละเอียดมาก (fine-grained) มีองค์ประกอบของโคลน (mud) ที่มีแร่ดิน (clay minerals) ปนกับเศษแร่ที่มีขนาดทรายแป้ง (silt-sized) โดยเฉพาะแร่ควอร์ตซ์ (quartz) และแร่แคลไซต์(calcite) โดยจะมีสัดส่วนองค์ประกอบของแร่ที่แปรเปลี่ยนไปอย่างกว้างขวาง ลักษณะเด่นของหินดินดานนี้จะมีฟิสซิลิตี (fissility) ที่เห็นเป็นแนวรอยแตกขนานไปกับชั้นบางๆที่มักมีความหนาน้อยกว่า 1 เซนติเมตร ส่วนหินโคลน (mudstone) นั้นองค์ประกอบจะคล้ายกับหินดินดานแต่จะไม่แสดงลักษณะฟิสซิลิตี (fissility)
ส่วนหินโคลน (mudstone) นั้นองค์ประกอบจะคล้ายกับหินดินดานแต่จะไม่แสดงลักษณะฟิสซิลิตี (fissility)
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}http://en.wikipedia.org/wiki/Shale
12

การแก้ไข