ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซาร์มีไฮล์ที่ 1 แห่งรัสเซีย"

(พระเจ้าไมเคิลที่ 1 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น พระเจ้าไมเคิลที่ 1 แห่งรัสเซีย: ไม่ได้มาตรฐานวิกิพ�)
6,300

การแก้ไข