ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่น้ำอ็อบ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 580 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
หน้าใหม่: แม่น้ำอ็อบ ยาวประมาณ 3,650 กิโลเมตร เกิดจากเทือกเขาอัลไตไหลผ่าน...
(หน้าใหม่: แม่น้ำอ็อบ ยาวประมาณ 3,650 กิโลเมตร เกิดจากเทือกเขาอัลไตไหลผ่าน...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์