แม่แบบที่มีการโยงเข้าหามากที่สุด

ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลเก่า ข้อมูลเมื่อ 13:13, 1 เมษายน 2566

ด้านล่างแสดงมากสุด 50 ผลลัพธ์ ในพิสัย #1 ถึง #50

ดู (ก่อนหน้า 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. มอดูล:Arguments‏‎ (ใช้ใน 640,444 หน้า)
 2. มอดูล:Yesno‏‎ (ใช้ใน 600,232 หน้า)
 3. มอดูล:Clickable button 2‏‎ (ใช้ใน 330,484 หน้า)
 4. แม่แบบ:Clickable button 2‏‎ (ใช้ใน 330,480 หน้า)
 5. แม่แบบ:แก้‏‎ (ใช้ใน 329,657 หน้า)
 6. แม่แบบ:Edit‏‎ (ใช้ใน 329,638 หน้า)
 7. แม่แบบ:Quote box‏‎ (ใช้ใน 329,336 หน้า)
 8. แม่แบบ:Quote box/styles.css‏‎ (ใช้ใน 329,336 หน้า)
 9. แม่แบบ:Quotebox‏‎ (ใช้ใน 329,194 หน้า)
 10. แม่แบบ:ยินดีต้อนรับ‏‎ (ใช้ใน 329,174 หน้า)
 11. แม่แบบ:Welcome‏‎ (ใช้ใน 329,155 หน้า)
 12. มอดูล:No globals‏‎ (ใช้ใน 144,511 หน้า)
 13. แม่แบบ:Main other‏‎ (ใช้ใน 133,429 หน้า)
 14. มอดูล:Navbar‏‎ (ใช้ใน 131,661 หน้า)
 15. มอดูล:ตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก‏‎ (ใช้ใน 130,157 หน้า)
 16. มอดูล:Check for unknown parameters‏‎ (ใช้ใน 126,876 หน้า)
 17. แม่แบบ:รายการอ้างอิง‏‎ (ใช้ใน 110,873 หน้า)
 18. มอดูล:TableTools‏‎ (ใช้ใน 102,129 หน้า)
 19. มอดูล:Message box‏‎ (ใช้ใน 95,037 หน้า)
 20. มอดูล:Message box/configuration‏‎ (ใช้ใน 95,018 หน้า)
 21. แม่แบบ:ไม่ตัด‏‎ (ใช้ใน 91,472 หน้า)
 22. มอดูล:Infobox‏‎ (ใช้ใน 90,657 หน้า)
 23. มอดูล:InfoboxImage‏‎ (ใช้ใน 90,506 หน้า)
 24. แม่แบบ:กล่องข้อมูล‏‎ (ใช้ใน 89,927 หน้า)
 25. แม่แบบ:Nowrap‏‎ (ใช้ใน 85,044 หน้า)
 26. มอดูล:Citation/CS1/styles.css‏‎ (ใช้ใน 84,627 หน้า)
 27. มอดูล:String‏‎ (ใช้ใน 84,456 หน้า)
 28. มอดูล:Citation/CS1/Utilities‏‎ (ใช้ใน 84,048 หน้า)
 29. มอดูล:Citation/CS1/Configuration‏‎ (ใช้ใน 83,918 หน้า)
 30. มอดูล:Citation/CS1/Identifiers‏‎ (ใช้ใน 83,917 หน้า)
 31. มอดูล:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (ใช้ใน 83,917 หน้า)
 32. มอดูล:Citation/CS1/Date validation‏‎ (ใช้ใน 83,917 หน้า)
 33. มอดูล:Citation/CS1/COinS‏‎ (ใช้ใน 83,917 หน้า)
 34. มอดูล:Citation/CS1‏‎ (ใช้ใน 83,917 หน้า)
 35. มอดูล:Navbox‏‎ (ใช้ใน 79,219 หน้า)
 36. มอดูล:Lang/data‏‎ (ใช้ใน 79,194 หน้า)
 37. มอดูล:Unicode data‏‎ (ใช้ใน 79,194 หน้า)
 38. มอดูล:Lang/ISO 639 synonyms‏‎ (ใช้ใน 79,194 หน้า)
 39. มอดูล:Language/data/iana variants‏‎ (ใช้ใน 79,194 หน้า)
 40. มอดูล:Language/data/iana suppressed scripts‏‎ (ใช้ใน 79,194 หน้า)
 41. มอดูล:Language/data/iana scripts‏‎ (ใช้ใน 79,194 หน้า)
 42. มอดูล:Language/data/iana regions‏‎ (ใช้ใน 79,194 หน้า)
 43. มอดูล:Language/data/iana languages‏‎ (ใช้ใน 79,194 หน้า)
 44. มอดูล:Lang‏‎ (ใช้ใน 79,193 หน้า)
 45. แม่แบบ:Talk other‏‎ (ใช้ใน 74,672 หน้า)
 46. แม่แบบ:ป้ายโครงการ‏‎ (ใช้ใน 73,862 หน้า)
 47. แม่แบบ:Navbox‏‎ (ใช้ใน 70,211 หน้า)
 48. มอดูล:Portal‏‎ (ใช้ใน 69,050 หน้า)
 49. แม่แบบ:Cite web‏‎ (ใช้ใน 69,014 หน้า)
 50. แม่แบบ:Infobox‏‎ (ใช้ใน 68,733 หน้า)

ดู (ก่อนหน้า 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)