Uploads by Tataemnoil

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้าพิเศษนี้แสดงไฟล์ทั้งหมดที่อัปโหลด

รายการไฟล์
วันที่ ชื่อ รูปย่อ ขนาด คำอธิบาย
21:05, 16 ตุลาคม 2557 สถานีดอนเมือง.jpg (ไฟล์) 21 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = แบบจำลองสถานีดอนเมือง | เจ้าของลิขสิทธิ์ = การรถไฟแห่...
20:32, 24 สิงหาคม 2557 พระแท่นบรรทม.jpg (ไฟล์) 51 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = พระแท่นบรรทมของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี | แหล่ง...
20:19, 24 สิงหาคม 2557 บุษบกมาลาเกริน.jpg (ไฟล์) 62 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = พระที่นั่งบุษบกมาลาเกรินในพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย | แห...