อัปโหลดโดย Phainplang

หน้าพิเศษนี้แสดงไฟล์ทั้งหมดที่อัปโหลด

รายการไฟล์
วันที่ ชื่อ รูปย่อ ขนาด คำอธิบาย
20:05, 31 กรกฎาคม 2563 UDRAName .png (ไฟล์) 20 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรพร้อมชื่อสถาบัน | Source = https://www.udru.ac.th/website/images/logo2_.png | Article = มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | Portion = ใช้ภาพทั้งหมดเพื่อสื่อถึงสถาบันดังกล่าว | Low_resolution = เป็นภาพความละเอียดต่ำกว่าภาพต้นฉบับ เพียงพอต่อการบ่งบอกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | Purpose = เพื่อสื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้และให้เข้าใจง่ายขึ้น | Replaceability = ไม่มี }}
19:55, 31 กรกฎาคม 2563 LRU Name and logo.png (ไฟล์) 29 กิโลไบต์  
21:19, 14 มิถุนายน 2563 Resize-logoBU-horizontal.png (ไฟล์) 44 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = ตรามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมชื่อมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ | Source = https://www.bu.ac.th/th/ | Article = มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | Portion = ใช้โลโก้ทั้งหมด เพื่อใช้สื่อความหมายว่าเป็นสถาบันดังกล่าว และเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้สำคัญผิดในภาพดังกล่าว | Low_resolution = เป็นไฟล์ความละเอียดและขนาดต่ำกว่าต้นฉบับ เพียงพอต่อการสื่อให้เห็นอัตลักษณ์บริษัทหรือองค์กรดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความละเอียดสูงเท่าต้นฉบับ | Purpose = รูปภาพใช้ระบุอัตลักษณ์ข...
22:40, 13 มิถุนายน 2563 Tsunamelogo.png (ไฟล์) 34 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = ตรามหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมชื่อสองภาษา | แหล่งที่มา = สร้างสรรค์โดยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ | วันที่สร้างสรรค์ = 13 มิถุนายน 2563 | ผู้ถ่ายภาพ = Phainplang }}
20:25, 11 มิถุนายน 2563 Logo mfuwebtypo3 09052018-02.png (ไฟล์) 13 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = ตรามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมชื่อมหาวิทยาลัย | Source = https://www.mfu.ac.th/fileadmin/templates/assets/images/logo/logo_mfuwebtypo3_09052018-02.png | Article = มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | Portion = ใช้โลโก้ทั้งหมด เพื่อใช้สื่อความหมายว่าเป็นสถาบันดังกล่าว และเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้สำคัญผิดในภาพดังกล่าว | Low_resolution = เป็นไฟล์ความละเอียดและขนาดต่ำกว่าต้นฉบับ เพียงพอต่อการสื่อให้เห็นอัตลักษณ์บริษัทหรือองค์กรดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องอา...
23:01, 5 มิถุนายน 2563 TNSUlogo.png (ไฟล์) 65 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = ตราสัญลักษร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | Source = http://www.ipe.ac.th/web/web3/ | Article = มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | Portion = ใช้โลโก้ทั้งหมด เพื่อใช้สื่อความหมายว่าเป็นสถาบันดังกล่าว และเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้สำคัญผิดในภาพดังกล่าว | Low_resolution = เป็นไฟล์ความละเอียดและขนาดต่ำกว่าต้นฉบับ เพียงพอต่อการสื่อให้เห็นอัตลักษณ์บริษัทหรือองค์กรดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความละเอียดสูงเท่าต้นฉบับ | Purpose = รูปภาพใช้ระบุอัตลักษณ์ข...
21:28, 30 พฤษภาคม 2563 ตราศรว.png (ไฟล์) 51 กิโลไบต์ ปรับขนาดภาพลงให้น้อยกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:27, 30 พฤษภาคม 2563 Khamsaen Map.png (ไฟล์) 38 กิโลไบต์ ปรับขนาดภาพลงให้น้อยกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:24, 30 พฤษภาคม 2563 เลยพิทยาคมเก่า.jpg (ไฟล์) 9 กิโลไบต์ ปรับขนาดภาพลงให้น้อยกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:23, 30 พฤษภาคม 2563 Seoul national university emblem.svg.png (ไฟล์) 22 กิโลไบต์ ปรับขนาดภาพลงให้น้อยกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:23, 30 พฤษภาคม 2563 Suwanpit Map.png (ไฟล์) 22 กิโลไบต์ ปรับขนาดภาพลงให้น้อยกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:23, 30 พฤษภาคม 2563 SWPlogo.png (ไฟล์) 30 กิโลไบต์ ปรับขนาดภาพลงให้น้อยกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:16, 30 พฤษภาคม 2563 Loeipit Logo.png (ไฟล์) 59 กิโลไบต์ ปรับขนาดไฟล์ให้ต่ำกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:16, 30 พฤษภาคม 2563 ตราศรีสงครามวิท.png (ไฟล์) 64 กิโลไบต์ ปรับขนาดไฟล์ให้ต่ำกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:16, 30 พฤษภาคม 2563 นาแกวิท.png (ไฟล์) 46 กิโลไบต์ ปรับขนาดไฟล์ให้ต่ำกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:15, 30 พฤษภาคม 2563 KDP.png (ไฟล์) 12 กิโลไบต์ ปรับขนาดไฟล์ให้ต่ำกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:15, 30 พฤษภาคม 2563 SBPlogo.png (ไฟล์) 24 กิโลไบต์ ปรับขนาดไฟล์ให้ต่ำกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:08, 30 พฤษภาคม 2563 เฉลิมพระเกรียติ นภ.jpg (ไฟล์) 21 กิโลไบต์  
21:08, 30 พฤษภาคม 2563 ภวค.png (ไฟล์) 32 กิโลไบต์ ปรับขนาดภาพลงให้น้อยกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:03, 30 พฤษภาคม 2563 SKPlogo.gif (ไฟล์) 6 กิโลไบต์ ปรับขนาดไฟล์ให้ต่ำกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:02, 30 พฤษภาคม 2563 Prachak.jpg (ไฟล์) 15 กิโลไบต์ ปรับขนาดไฟล์ให้ต่ำกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:02, 30 พฤษภาคม 2563 SGlogo.png (ไฟล์) 75 กิโลไบต์ ปรับขนาดไฟล์ให้ต่ำกว่า 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
20:57, 30 พฤษภาคม 2563 30th-SUT-Anniversary.png (ไฟล์) 37 กิโลไบต์ ปรับขนาดไฟล์ลงไม่เกิน 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
20:56, 30 พฤษภาคม 2563 Silpakorn name logo.png (ไฟล์) 41 กิโลไบต์ ปรับขนาดไฟล์ลงไม่เกิน 100,000 พิกเซลตามนโยบายภาพไม่เสรี
21:18, 11 เมษายน 2563 KWLOGO.jpg (ไฟล์) 90 กิโลไบต์ ย้อนไปรุ่นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2562, 21:06 (+07)
12:25, 31 ธันวาคม 2562 Nakhonpanomwit.png (ไฟล์) 90 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = ตราประจำโรงเรียนนครพนมวิทยาคม | Source = http://www.nkpw.ac.th/web/index.php/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 | Article = โรงเรียนนครพนมวิทยาคม | Portion = ใช้โลโก้ทั้งหมด เพื่อใช้สื่อความหมายว่าเป็นสถาบันดังกล่าว และเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้สำคัญผิดในภาพดังกล่าว | Low_resolution = เป็นไฟล์ความละเอียดและขนาดต่ำกว่าต้นฉบับ เพีย...
18:20, 24 สิงหาคม 2562 นบว.jpg (ไฟล์) 10 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = ตราโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร | Source = https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1039760001&Area_CODE=3901 | Article = โรงเรียนหนองบัววิทยายน | Portion = ใช้โลโก้ทั้งหมด เพื่อใช้สื่อความหมายว่าเป็นสถาบันดังกล่าว และเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้สำคัญผิดในภาพดังกล่าว | Low_resolution = เป็นไฟล์ความละเอียดและขนาดต่ำกว่าต้นฉบับ เพียงพอต่อการสื่อให้เห็นอัตลักษณ์บริษัทหรือองค์กรดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความละเอียดสูงเท่าต...
21:19, 24 พฤษภาคม 2562 ตราโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร.png (ไฟล์) 55 กิโลไบต์ ปรับสีและความยาว
16:57, 29 ธันวาคม 2561 Ndwitlogo.png (ไฟล์) 30 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = ตราโรงเรียน | Source = http://ndw.ac.th/web/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/ | Article = โรงเรียนนาด้วงวิทยา | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ไม่ | Purpose = ภาพบทความ | Replaceability = ไม่ }}
14:04, 25 พฤศจิกายน 2561 University of Auckland.svg.png (ไฟล์) 28 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = โลโก้มหาวิทยาลัย | Source = http://auckland.ac.nz | Article = มหาวิทยาลัยออกแลนด์ | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ไม่ | Purpose = ภาพบทความ | Replaceability =ไม่ }}
13:59, 25 พฤศจิกายน 2561 University of Auckland Coat of Arms.png (ไฟล์) 120 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = ตราประจำมหาวิทยาลัย | Source = http://www.auckland.ac.nz/webdav/site/central/shared/profile-09-10.pdf | Article = มหาวิทยาลัยออกแลนด์ | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ไม่ | Purpose = ภาพประจำบทความ | Replaceability = ไม่ }}
21:03, 2 พฤศจิกายน 2561 Santiwitlogo.png (ไฟล์) 56 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = ตราโรงเรียน | Source = http://santischool.ac.th/santischool/images/postheadericon.png | Article = โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ไม่ | Purpose = ภาพประจำบทความ | Replaceability = ไม่ }}
14:12, 25 ตุลาคม 2560 ถาวรานุกูล.png (ไฟล์) 8 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราโรงเรียนถาวรานุกูล | เจ้าของลิขสิทธิ์ = โรงเรียนถา...