อัปโหลดโดย Pcomsci

หน้าพิเศษนี้แสดงไฟล์ทั้งหมดที่อัปโหลด

รายการไฟล์
วันที่ ชื่อ รูปย่อ ขนาด คำอธิบาย
13:26, 26 มกราคม 2550 Digital2.jpg (ไฟล์) 9 กิโลไบต์  
21:08, 20 มกราคม 2550 Digital1.jpg (ไฟล์) 25 กิโลไบต์ รูปที่ 1 : รูปบล๊อกไดอะแกรมของมัลติเพล็กซ์เซอร์