รายการไฟล์

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้าพิเศษนี้แสดงไฟล์ทั้งหมดที่อัปโหลด

รายการไฟล์
วันที่ ชื่อ รูปย่อ ขนาด คำอธิบาย
00:00, 30 ธันวาคม 2561 Faculty of Arts, Silpakorn University Logo 02.png (ไฟล์) 11 กิโลไบต์  
01:10, 4 ธันวาคม 2561 Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University Logo.jpg (ไฟล์) 248 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = สัญลักษณ์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = https://www.facebook.com/decorativearts/ | Article = คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบทความดีขึ้น | Replaceability = ไม่มี }}
01:07, 4 ธันวาคม 2561 Faculty of Archaeology, Silpakorn University Logo.jpg (ไฟล์) 85 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = สัญลักษณ์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = https://www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร-249520425063208 | Article = คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบทความดีขึ้น | Replaceability = ไม่มี }}
21:35, 14 พฤศจิกายน 2561 Princess Galyani Vadhana Institute of Music Logo.png (ไฟล์) 106 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = สัญลักษณ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา | Source = http://www.pgvim.ac.th/en/ | Article = สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบทความดีขึ้น | Replaceability = ไม่มี }}
04:42, 21 ตุลาคม 2561 Faculty of Pharmacy, Silpakorn University Logo.png (ไฟล์) 208 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = พระพิฆเนศวร สัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = http://www.pharm.su.ac.th/Th/home.php | Article = คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ไม่ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านรับรู้สัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในบทความ | Replaceability = ไม่ }}
02:12, 20 ตุลาคม 2561 Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Logo.png (ไฟล์) 588 กิโลไบต์ ย้อนไปรุ่นเมื่อ 29 กันยายน 2560, 00:50 (ICT)
01:39, 19 ตุลาคม 2561 Silpakorn University Logo 02.png (ไฟล์) 102 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = พระพิฆเนศวร สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = http://www.su.ac.th/ | Article = มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ไม่ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านรับรู้สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในบทความ | Replaceability = ไม่ }}
23:57, 19 ตุลาคม 2560 Bunditpatanasilpa Institute Logo.png (ไฟล์) 120 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | เจ้าของลิขสิ...
23:04, 19 ตุลาคม 2560 College of Fine Arts Logo.png (ไฟล์) 475 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยช่างศิลป | เจ้าของลิขสิทธิ์ =...
04:50, 7 ตุลาคม 2560 Faculty of Architecture, Silpakorn University Logo.png (ไฟล์) 417 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ...
00:14, 30 กันยายน 2560 Sriyapai School Logo.png (ไฟล์) 307 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนศรียาภัย | เจ้าของลิขสิทธิ์ =...
01:29, 29 กันยายน 2560 Saard Paderm Wittaya School Logo.png (ไฟล์) 1 เมกะไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา | เจ้าของลิขส...
01:22, 29 กันยายน 2560 The Demonstration School of Silpakorn University.png (ไฟล์) 3.54 เมกะไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | เจ...
01:15, 29 กันยายน 2560 Graduate School, Silpakorn University Logo.png (ไฟล์) 3.26 เมกะไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร |...
01:12, 29 กันยายน 2560 Silpakorn University International College.png (ไฟล์) 79 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปาก...
01:09, 29 กันยายน 2560 Faculty of Music, Silpakorn University Logo.png (ไฟล์) 255 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปา...
01:07, 29 กันยายน 2560 Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University Logo.png (ไฟล์) 245 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสา...
01:04, 29 กันยายน 2560 Faculty of Science, Silpakorn University Logo.png (ไฟล์) 341 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร |...
01:00, 29 กันยายน 2560 Faculty of Education, Silpakorn University Logo.png (ไฟล์) 84 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร |...
00:54, 29 กันยายน 2560 Faculty of Arts, Silpakorn University Logo.png (ไฟล์) 52 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร |...
04:15, 12 มีนาคม 2560 Gongitsune.jpg (ไฟล์) 33 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ภาพปกหนังสือ เรื่อง"กงงิสึเนะ" | เจ้าของลิขสิทธิ์ = เก็...