พระอาจารย์อุทัย สิริธโร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระอาจารย์อุทัย สิริธโร
หลวงปู่อุทัย.jpg
เกิด12 มีนาคม พ.ศ. 2479
อายุ84 ปี
อุปสมบท9 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
พรรษา64
วัดวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน
จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา
สังกัดธรรมยุติกนิกาย
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระอาจารย์อุทัย สิริธโร เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ศิษย์ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน เป็นที่เคารพในฐานะเสาหลักพระกรรมฐานในยุคปัจจุบัน[1]

ชาติกำเนิด[แก้]

พระอาจารย์อุทัย สิริธโร เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2479 ที่บ้านหนองบก ต.หนองหิน อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันคือ จังหวัดยโสธร) มีพี่น้องรวมทั้งหมด 3 คน โดยพระอาจารย์อุทัย สิริธโร เป็นบุตรคนโตของครอบครัว

อุปสมบท[แก้]

พระอาจารย์อุทัย สิริธโร อุปสมบทในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 โดยมี พระครูทัศนะประกาศ เป็นพระอุปชฌาย์ พระใบฏีกาอ่อน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ณ. วัดสำราญนิเวศน์ อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันคือ จังหวัดอำนาจเจริญ) หลังจากอุปสมบทเสร็จแล้ว ได้กลับมาจำพรรษาที่บ้านเกิดคือ ที่วัดป่าบ้านหนองบก ต.หนองหิน อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันคือ จังหวัดยโสธร)

ศึกษาธรรม[แก้]

บริเวณศาลา วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน

พระอาจารย์อุทัย สิริธโร ได้มีโอกาสพบ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ในปี พ.ศ. 2503 หลังจากนั้นเป็นต้นมาท่านได้ติดตามศึกษาปฏิบัติธรรมและอุปัฎฐากหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ที่วัดถ้ำขาม จ.สกลนครเรื่อยมา โดยได้รับอุบายธรรมจากหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ว่า " หากคิดถึงบ้าน ให้หันหลังไปทางบ้าน แล้วสะพายบาตรเดินขึ้นเขาไป"

พระอาจารย์อุทัย สิริธโร มีโอกาสได้รับอุบายธรรมจากหลวงปู่ฝั้น อาจาโร อยู่เสมอๆ จนเกิดความซาบซึ้งใจในธรรม จิตตั้งมั่นในคำสอนของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร โดยท่านจะเน้นเรื่องของศีล สมาธิและคำสอนของพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังได้รับอุบายธรรมในเรื่องการอดอาหาร และการกวาดตาล จากหลวงปู่ฝั้น อาจาโร อีกด้วย พระอาจารย์อุทัย สิริธโร ได้ศึกษาธรรมกับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร จวบจนท่านหลวงปู่ฝั้น อาจาโรละสังขารในปี 2520

หลังจากหลวงปู่ฝั้น อาจาโรละสังขาร พระอาจารย์อุทัย สิริธโร และ พระอาจารย์เสถียร คุณวโร ได้ชวนกันไปปลีกวิเวกที่สำนักสงฆ์ถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.หนองคาย ซึ่งเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การเจริญธรรมศึกษาธรรม ซึ่งพระอาจารย์อุทัย สิริธโร ได้พัฒนาสำนักสงฆ์แห่งนี้จนสามารถตั้งเป็นวัดได้สำเร็จในที่สุด

วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน[แก้]

ทางจงกรม ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน

ในปี พ.ศ. 2521 พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ได้ทราบข่าวการการปฏิบัติพระกรรมฐานของพระอาจารย์อุทัย สิริธโร ณ.สำนักสงฆ์ถ้ำพระภูวัว จึงได้เมตตาและมีโอกาสมาเยี่ยมพระอาจารย์อุทัย สิริธโรอยู่เสมอๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ได้รับการบริจาคที่ดินบริเวณเขาใหญ่ จึงได้นิมนต์ให้พระอาจารย์อุทัย สิริธโร มาสร้างวัดขึ้นที่บริเวณนี้ เพื่อให้สามารถเป็นที่ฝึกปฏิบัติธรรมของพระ เณรและญาติโยมได้ หลังจากนั้นเป็นต้นมาอาจารย์อุทัย สิริธโร จึงได้มาจำวัดและปฏิบัติธรรมที่ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  • คณะลูกศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่อุทัย สิริธโร. ประวัติโดยสังเขปและพระธรรมเทศนาภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่อุทัย สิริธโร. กรุงเทพฯ : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพิ์, 2558. 264 หน้า. ISBN 978-616-382-253-6
  1. พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย. กรุงเทพมหานคร : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, [ม.ป.ป.]. 149 หน้า. หน้า 128. ISBN 978-616-7174-55-6