ผู้ใช้:Isuzusala chiangmai

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  อีซูซุศาลาเชียงใหม่ - Isuzu Salaศูนย์จำหน่ายและบริการรถยนต์อีซูซุ เชียงใหม่[แก้]
  ชื่อ : หจก.อีซูซุศาลาเชียงใหม่ ประเภท : ศูนย์บริการ ที่อยู่ เชียงใหม่,ไทยแลนด์ สาขา : หน้าโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย / สาขาดอนจั่น / สันป่าตอง / จอมทอง / สันทราย

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุ ศาลาเชียงใหม่ (Isuzu Chiang Mai) ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุเชียงใหม่, รับซ่อมรถยนต์อีซูซุพร้อมอะไหล่แท้ เชียงใหม่

  และ ศาลาเพนท์ ศูนย์ซ่อมสีมาตรฐาน เทคโนโลยีใหม่ แห่งเดียวในภาคเหนือ พร้อมทีมช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

  คำขวัญ (slogan)[แก้]

  “ที่เดียวจบ ครบวงจร พร้อมบริการ”

  วิสัยทัศน์ (Vision)[แก้]

  เน้นให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญ เรื่องรถปิกอัพในจังหวัดเชียงใหม่

  มีความเชี่ยวชาญ - พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ

  มีมาตรฐาน - ใส่ใจในมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  มีคุณภาพ - ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงคุณภาพของงาน

  พันธกิจ (Mission)[แก้]

  เติมหัวใจ[แก้]

  ๐ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ

  ๐ เอาใจใส่ในการบริการ

  ๐ ใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่อง

  ๐ ให้เกียรติ สุภาพ อ่อนน้อม มีมารยาท

  ๐ ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

  ๐ ดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

  ใส่ความคิด[แก้]

  ๐ คิดพัฒนาตัวเองให้มีทักษะและเชี่ยวชาญอยู่เสมอ

  ๐ ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างจริงจัง

  ๐ ใส่ใจในคุณภาพทุกขั้นตอน

  ๐ คิดทำงานอย่างครอบคลุม ละเอียด ถี่ถ้วน ให้เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว

  พิชิตใจลูกค้า[แก้]

  ๐ สร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น ว่าเราเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านรถปิกอัพ

  ๐ ทำให้ลูกค้าประทับใจในคุณภาพ มาตรฐาน และบริการ

  ประวัติการก่อตั้ง[แก้]

  ในปี พ.ศ.2516 ได้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วนวรัตน์มอเตอร์

  ในปี พ.ศ.2527 เปลี่ยนชื่อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วนวรัตน์มอเตอร์ เป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ (อีซูซุศาลาสาขา หน้าโรงเรียนปริ้นส์ในปัจจุบัน)

  ในปี พ.ศ.2533 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง

  ในปี พ.ศ.2539 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ สาขาดอนจั่น

  ในปี พ.ศ.2551 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ สาขาจอมทอง

  ในปี พ.ศ.2553 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ สาขาย่อยแม่แจ่ม

  ในปี พ.ศ.2561 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ สาขาสันทราย

  บริการ (Service)[แก้]

  • บริการหลังการขาย
  • การรับประกัน
  • อีซูซุอินไซท์
  • บริการสีและตัวถัง


  แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]