ผู้ใช้:นิศากาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
      บริษัท สวนกิตติ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสายพันธุ์ต้นกระดาษ หรือต้นยูคาลิปตัสเชิงพานิชย์ การพัฒนาสายพันธุ์และเป็นผู้นำในการผลิต ยูคาลิปตัส แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในประเทศไทย มีพันธุ์ไม้จากการปรับปรุงพันธุ์ ที่ได้รับรอง พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 103 พันธุ์ พันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสที่บริษัทได้ขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบันมีจำนวน 208 สายพันธุ์ และได้รับรองแล้ว 28 สายพันธุ์ ปัจจุบัน ยูคาลิปตัสพันธุ์ใหม่ เน้นการปรับปรุงความโดดเด่น ด้านคุณสมบัติเนื้อไม้  ความหนาแน่นสูง ลดสารแทรกในเนื้อไม้  เปอร์เซ็นต์เยื่อสูง  ความต้านทานต่อโรคแมลงศัตรูสำคัญๆ พันธุ์ที่ใช้ในการปลูกสวนไม้และส่งเสริมเป็นการค้า ได้แก่ K58 K83 K62 และกลุ่ม SK นอกจากนั้นยังส่งเสริมการปลูกต้นยูคาลิปตัสเพื่อการพาณิชย์ และรับซื้อวัตถุดิบกลับเข้าโรงงาน ด้วยการประกันราคาผลผลิต

และจำหน่ายต้นยูคาลิปตัสสายพันธุ์ดี คุณภาพมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางในการทำธุรกิจกล้าไม้ยูคาลิปตัส ภายใต้แบรนด์ ต้นกระดาษสวนกิตติ ในรูปแบบครบวงจร ทั้งซื้อไม้ ขายกล้าและส่งเสริมการปลูกต้นยูคาลิปตัส เริ่มตั้งแต่สนับสนุนการผลิตหน่อปักชำ, จัดจำหน่ายหน่อปักชำ และ กล้าไม้, บริการให้คำแนะนำในการปลูก และบำรุงรักษา

 แก่สมาชิก และเกษตรกรทั่วไป ,บริการสัญญาสมาชิกเพื่อตัดไม้ส่งโรงงาน ด้วยเทคโนโลยีการผลิตกล้าไม้ที่ผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทำให้ได้กล้าไม้คุณภาพดี ทุกต้นมีคุณสมบัติเหมือนต้นแม่ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วอย่างดี ทั้งยังเป็นวิธีที่ปลอดโรค เพิ่มปริมาณกล้าไม้คุณภาพได้มาก ในระยะเวลาอันสั้นมีภารกิจตรวจสอบคุณภาพกล้าให้ได้ตามมาตรฐานและจัดส่งกล้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามปริมาณที่สั่งจอง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ปัจจุบันมีสำนักงานขายจำนวน 13 สาขา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,สระแก้ว,ปราจีนบุรี, นครราชสีมา บุรีรัมย์, สระบุรี ,กำพงเพชร,และชัยภูมิ 

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ http://www.news.suankitti.com/Intro/