ปรีซ์เดอโรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พาลัซโซมันชินิในกรุงโรม ที่เป็นที่ตั้งของสถาบันมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1725 แกะพิมพ์โดยจิโอวานนิ บัตติสตา พิราเนซิ (Giovanni Battista Piranesi), ค.ศ. 1752

ปรีซ์เดอโรม หรือ กรองด์ปรีซ์เดอโรม (อังกฤษ: Prix de Rome) คือทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนศิลปะ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1663 ในฝรั่งเศสในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่เป็นทุนเงินประจำปีที่มอบให้แก่นักศึกษาศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่รวมทั้งจิตรกร ประติมากร และ สถาปนิก ผู้แสดงพรสวรรค์โดยการผ่านการแข่งกันอันยากในการกำจัดผู้ไม่มีฝีมืออก (elimination contest) รางวัลจัดโดยราชสถาบันแห่งจิตรกรรมและประติมากรรม (Académie de peinture et de sculpture) ที่เปิดให้แก่นักศึกษาของสถาบัน ผู้ได้รับรางวัลก็จะได้เดินทางไปศึกษาและพำนักที่พาลัซโซมันชินิในกรุงโรมโดยค่าใช้จ่ายที่เบิกจากพระคลังของกษัตริย์ฝรั่งเศส การพำนักอยู่ที่โรมสามารถยืดเวลาได้ถ้าผู้อำนวยการของสถาบันเห็นว่าเป็นการเหมาะสม

ในช่วงระยะเวลา 140 ปีที่กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นทุนก็ได้ขยายออกไปเป็นห้าสาขาจากสามสาขาที่เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1663 ที่รวมทั้งจิตรกรรม, ประติมากรรม, และ สถาปัตยกรรม, ในปี ค.ศ. 1803 ก็ได้มีการเพิ่มสาขาคีตกรรม และในปี ค.ศ. 1804 ก็ได้มีการเพิ่มสาขาภาพพิมพ์ลายแกะ (engraving) ขึ้น ผู้ได้รับ “กรองด์ปรีซ์อันดับหนึ่ง” (First Grand Prize) หรือที่เรียกว่า “agréé”[1] จะได้รับการส่งตัวไปศึกษายังสถาบันแห่งฝรั่งเศสแห่งกรุงโรม (Académie de France à Rome) ที่ก่อตั้งโดยฌอง-แบ๊ปติสต์ โคลแบร์ต (Jean-Baptiste Colbert) ในปี ค.ศ. 1666

อ้างอิง[แก้]

  1. The Concise Oxford Dictionary of Art Terms. Michael Clarke. Oxford University Press, 2001