ตราสารหนี้ไม่มีดอกเบี้ย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตราสารหนี้ไม่มีดอกเบี้ย (อังกฤษ: zero-coupon bond บางครั้งเรียกว่า discount bond หรือ deep discount bond) เป็นตราสารหนี้ที่ซื้อขายกันต่ำกว่าราคาหน้าตั๋ว โดยจะได้รับชำระราคาหน้าตั๋วคืนเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดเวลาชำระคืน เนื่องจากไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายเป็นงวดๆ (coupon) จึงเป็นที่มาของชื่อ zero-coupon

อนึ่ง ตราสารหนี้ไม่มีดอกเบี้ยบางประเภทอาจผูกกับอัตราเงินเฟ้อก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วตราสารหนี้ไม่มีดอกเบี้ยจะมีราคาหน้าตั๋วแน่นอนและชำระคืนครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดอายุตราสารหนี้

อ้างอิง[แก้]