ค่าคงตัวริดเบิร์ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ค่าคงตัวริดเบิร์ก (อังกฤษ: Rydberg constant) เป็นค่าคงตัวในทางฟิสิกส์ที่มาจากการคำนวณค่าคงตัวต่าง ๆ สำหรับสเปกตรัมของไฮโดรเจน ค่านี้สามารถหาได้จาก

R_H = \frac{mk^2e^4}{4pih^3} \ = 1.097\ 37\times10^{7}\
โดยที่,
R_H \ เป็นค่าคงตัวที่เรียกว่า ค่าคงตัวริตเบิร์ก มีค่าเท่ากับ 1.097\ 37\times10^{7}\ \mathrm{m}^{-1}

อ้างอิง[แก้]