ความไม่เสถียรของฌ็อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความไม่เสถียรของฌ็อง (อังกฤษ: Jeans instability) เป็นสาเหตุทำให้เกิดการยุบตัวของเมฆระหว่างดาวและทำให้เกิดการก่อตัวของดาวฤกษ์เป็นลำดับต่อไป เกิดขึ้นเมื่อแรงดันแก๊สภายในไม่เพียงพอที่จะป้องกันการยุบตัวจากแรงโน้มถ่วงของห้วงบริเวณที่เต็มไปด้วยสสาร การจะดำรงภาวะเสถียรไว้นั้น กลุ่มเมฆจะต้องมีภาวะสมดุลอุทกสถิต ซึ่งในกรณีของกลุ่มเมฆทรงกลมนั้นสามารถแปลงเป็นสมการได้ดังนี้

\frac{dp}{dr}=-\frac{G\rho(r) M_{enc}(r)}{r^2},

โดยที่ M_{enc}(r) คือมวลที่อยู่ภายใน, p คือแรงดัน, \rho(r) คือความหนาแน่นของแก๊สที่ระยะรัศมี r, G คือ ค่าคงที่แรงโน้มถ่วง และ r คือรัศมี ภาวะสมดุลจะคงอยู่ได้ถ้ามีความยุ่งเหยิงเล็กๆ เกิดขึ้น แต่จะเข้าสู่ความไม่เสถียรถ้ามันขยายตัวขึ้น โดยทั่วไป กลุ่มเมฆไม่เสถียรถ้ามันมีมวลสูงมากๆ ที่อุณหภูมิค่าหนึ่ง หรือเย็นมากๆ ที่ขีดมวลค่าหนึ่ง ทำให้แรงโน้มถ่วงเอาชนะแรงดันแก๊สภายในได้

อ้างอิง[แก้]

  • Jeans, J. H. (1902). "The Stability of a Spherical Nebula". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A 199: 1–53. 
  • Longair, Malcolm S. (1998). Galaxy Formation. Berlin: Springer. ISBN 3540637850. 
  • Clarke, Cathie; Carswell, Bob (2007). Astrophysical Fluid Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521853316.