การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง[1] หรือ การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (อังกฤษ: Student-centered learning หรือ Child-centered learning) เป็นวิธีการซึ่งช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อันก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต[2] โดยการเรียนรู้นี้จะช่วยเพิ่มบทบาทของผู้เรียนภายในห้องเรียน และลดบทบาทการบรรยายหน้าห้องเรียนลง ซึ่งผู้สอนจะปรับบทบาทจากการบรรยายเป็นหลักเป็นการเป็นผู้อำนวยความสะดวก โดยจะต้องเตรียมสภาพห้องเรียนและวิธีการสอนที่เอื้อต่อแนวคิดนี้[3] ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยให้มีพัฒนาการของผู้เรียนสูงที่สุด[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2555, หน้า 518
  2. "การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 19 December 2013.
  3. "Child Centered" (PDF). สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 19 December 2013.
  4. "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ". โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย. 19 December 2013.