สัณฐานวิทยา (ชีววิทยา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กายสัณฐานวิทยา)

สัณฐานวิทยา (อังกฤษ: morphology) เป็นสาขาหนึ่งของวิชาชีววิทยาเกี่ยวกับการศึกษารูปพรรณสัณฐานภายนอกและคุณสมบัติเฉพาะของโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต เช่น สี โครงสร้าง ขนาด รูปร่าง รูปแบบ ตัวอย่างเช่น ลักษณะรูปร่างของดอกไม้ หรือ การจัดเรียงตัวของใบ