โรงงาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

โรงงาน คือ สถานที่หรืออาคาร ที่มีการใช้เครื่องจักรที่มีกำลังแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่ารวมตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือมีใช้คนงานในการประกอบการตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไป ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยมีทั้งโรงงานขนาดเล็ก โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดใหญ่