แม่แบบ:ชื่อเดือน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่แบบนี้แสดงชื่อของเดือนที่กำหนดเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 (แทนเดือนมกราคม) ถึง 12 (แทนเดือนธันวาคม) ในพารามิเตอร์ นอกจากตัวเลขแล้วยังสามารถใช้ชื่อเดือนเป็นคำเต็มหรือคำย่อ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ได้

วิธีใช้[แก้]

รูปแบบวิธีเรียกใช้

{{ชื่อเดือน|เดือน}}

หรือ

{{MONTHNAME|เดือน}}

โดยที่เดือน จะถูกตีความเป็นมอดูโล 12 (ตัวเลขศูนย์น้ำหน้าและจุดทศนิยมจะถูกตัดทิ้ง)

ตัวอย่าง[แก้]

ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยตัวเลข
{{ชื่อเดือน|1}} จะแสดงผล มกราคม
{{ชื่อเดือน|2}} จะแสดงผล กุมภาพันธ์
{{ชื่อเดือน|3}} จะแสดงผล มีนาคม
{{ชื่อเดือน|4}} จะแสดงผล เมษายน
{{ชื่อเดือน|5}} จะแสดงผล พฤษภาคม
{{ชื่อเดือน|6}} จะแสดงผล มิถุนายน
{{ชื่อเดือน|7}} จะแสดงผล กรกฎาคม
{{ชื่อเดือน|8}} จะแสดงผล สิงหาคม
{{ชื่อเดือน|9}} จะแสดงผล กันยายน
{{ชื่อเดือน|10}} จะแสดงผล ตุลาคม
{{ชื่อเดือน|11}} จะแสดงผล พฤศจิกายน
{{ชื่อเดือน|12}} จะแสดงผล ธันวาคม
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยตัวเลขที่มีศูนย์นำหน้า
{{ชื่อเดือน|01}} จะแสดงผล มกราคม
{{ชื่อเดือน|02}} จะแสดงผล กุมภาพันธ์
{{ชื่อเดือน|03}} จะแสดงผล มีนาคม
{{ชื่อเดือน|04}} จะแสดงผล เมษายน
{{ชื่อเดือน|05}} จะแสดงผล พฤษภาคม
{{ชื่อเดือน|06}} จะแสดงผล มิถุนายน
{{ชื่อเดือน|07}} จะแสดงผล กรกฎาคม
{{ชื่อเดือน|08}} จะแสดงผล สิงหาคม
{{ชื่อเดือน|09}} จะแสดงผล กันยายน
ตัวอย่างการใช้งาน เมื่อตัวเลขเดือนมีค่ามากหรือน้อยเกินไป
{{ชื่อเดือน|-10}} จะแสดงผล กุมภาพันธ์
{{ชื่อเดือน|-9}} จะแสดงผล มีนาคม
{{ชื่อเดือน|-2}} จะแสดงผล ตุลาคม
{{ชื่อเดือน|-1}} จะแสดงผล พฤศจิกายน
{{ชื่อเดือน|0}} จะแสดงผล ธันวาคม
{{ชื่อเดือน|13}} จะแสดงผล มกราคม
{{ชื่อเดือน|14}} จะแสดงผล กุมภาพันธ์
{{ชื่อเดือน|15}} จะแสดงผล มีนาคม
{{ชื่อเดือน|1200}} จะแสดงผล ธันวาคม
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยชื่อเต็มภาษาไทย
{{ชื่อเดือน|มกราคม}} จะแสดงผล มกราคม
{{ชื่อเดือน|กุมภาพันธ์}} จะแสดงผล กุมภาพันธ์
{{ชื่อเดือน|มีนาคม}} จะแสดงผล มีนาคม
{{ชื่อเดือน|เมษายน}} จะแสดงผล เมษายน
{{ชื่อเดือน|พฤษภาคม}} จะแสดงผล พฤษภาคม
{{ชื่อเดือน|มิถุนายน}} จะแสดงผล มิถุนายน
{{ชื่อเดือน|กรกฎาคม}} จะแสดงผล กรกฎาคม
{{ชื่อเดือน|สิงหาคม}} จะแสดงผล สิงหาคม
{{ชื่อเดือน|กันยายน}} จะแสดงผล กันยายน
{{ชื่อเดือน|ตุลาคม}} จะแสดงผล ตุลาคม
{{ชื่อเดือน|พฤศจิกายน}} จะแสดงผล พฤศจิกายน
{{ชื่อเดือน|ธันวาคม}} จะแสดงผล ธันวาคม
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยชื่อย่อภาษาไทย
{{ชื่อเดือน|ม.ค.}} จะแสดงผล มกราคม
{{ชื่อเดือน|ก.พ.}} จะแสดงผล กุมภาพันธ์
{{ชื่อเดือน|มี.ค.}} จะแสดงผล มีนาคม
{{ชื่อเดือน|เม.ย.}} จะแสดงผล เมษายน
{{ชื่อเดือน|พ.ค.}} จะแสดงผล พฤษภาคม
{{ชื่อเดือน|มิ.ย.}} จะแสดงผล มิถุนายน
{{ชื่อเดือน|ก.ค.}} จะแสดงผล กรกฎาคม
{{ชื่อเดือน|ส.ค.}} จะแสดงผล สิงหาคม
{{ชื่อเดือน|ก.ย.}} จะแสดงผล กันยายน
{{ชื่อเดือน|ต.ค.}} จะแสดงผล ตุลาคม
{{ชื่อเดือน|พ.ย.}} จะแสดงผล พฤศจิกายน
{{ชื่อเดือน|ธ.ค.}} จะแสดงผล ธันวาคม
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
{{ชื่อเดือน|JANUARY}} จะแสดงผล มกราคม
{{ชื่อเดือน|FEBRUARY}} จะแสดงผล กุมภาพันธ์
{{ชื่อเดือน|MARCH}} จะแสดงผล มีนาคม
{{ชื่อเดือน|APRIL}} จะแสดงผล เมษายน
{{ชื่อเดือน|MAY}} จะแสดงผล พฤษภาคม
{{ชื่อเดือน|JUNE}} จะแสดงผล มิถุนายน
{{ชื่อเดือน|JULY}} จะแสดงผล กรกฎาคม
{{ชื่อเดือน|AUGUST}} จะแสดงผล สิงหาคม
{{ชื่อเดือน|SEPTEMBER}} จะแสดงผล กันยายน
{{ชื่อเดือน|OCTOBER}} จะแสดงผล ตุลาคม
{{ชื่อเดือน|NOVEMBER}} จะแสดงผล พฤศจิกายน
{{ชื่อเดือน|DECEMBER}} จะแสดงผล ธันวาคม
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยชื่อย่อภาษาอังกฤษ
{{ชื่อเดือน|jan}} จะแสดงผล มกราคม
{{ชื่อเดือน|feb}} จะแสดงผล กุมภาพันธ์
{{ชื่อเดือน|mar}} จะแสดงผล มีนาคม
{{ชื่อเดือน|apr}} จะแสดงผล เมษายน
{{ชื่อเดือน|may}} จะแสดงผล พฤษภาคม
{{ชื่อเดือน|jun}} จะแสดงผล มิถุนายน
{{ชื่อเดือน|jul}} จะแสดงผล กรกฎาคม
{{ชื่อเดือน|aug}} จะแสดงผล สิงหาคม
{{ชื่อเดือน|sep}} จะแสดงผล กันยายน
{{ชื่อเดือน|oct}} จะแสดงผล ตุลาคม
{{ชื่อเดือน|nov}} จะแสดงผล พฤศจิกายน
{{ชื่อเดือน|dec}} จะแสดงผล ธันวาคม

ดูเพิ่ม[แก้]