เอพีไอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เอพีไอ หรือ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (อังกฤษ: application programming interface: API) หมายถึงวิธีการที่ระบบปฏิบัติการ ไลบรารี หรือบริการอื่นๆ เปิดให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อเรียกใช้งานได้ เอพีไอ แบ่งเป็น

  • เอพีไอที่ขึ้นกับภาษา (language-dependent API) คือ เอพีไอ ที่สามารถการเรียกใช้จากโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาเพียงภาษาใดภาษาหนึ่ง
  • เอพีไอไม่ขึ้นกับภาษา (language-independent API) คือ เอพีไอ ที่สามารถเรียกได้จากโปรแกรมหลายๆภาษา

API Pubic เป็นองค์กรที่ทำงานภายใต้การบริหารของประธานสูงสุด มีกรรมการบอร์ดบริหารรวม 12 คนรวมประธานสูงสุด

ขอบข่ายของการทำงานขององค์กรยังไม่ชัดเจน อาจเป็นการสำรวจพื้นที่ป่า พื้นที่ชายฝั่งทะเล

เหตุการสำคัญ ทำการรบกับจักรวรรดิผู้ต่อต้าน พันมิตรแห่งสะพานแห่งดวงดาว เรียกว่า "วันพลุแตก"