ฮั่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฮั่น ในภาษาจีนอาจหมายถึง

 • ประเทศจีน (漢), an abbreviation or adjectival modifier for things Chinese
 • ชนชาติฮั่น (漢族 Hanzu, 漢人 Hanren), the dominant majority ethnic group of China and overseas Chinese
 • ภาษาจีน (漢語 Hanyu) or Chinese characters (漢字 Hanzi) or Chinese written language (漢文 Hanwen)
 • ราชวงศ์ฮั่น (漢朝 Hanchao, 202 BC – 220 AD), also known as Han China, a Chinese dynasty
 • Han (state) (韓國 Hanguo), one of seven powerful kingdoms during the Chinese Warring States Period
 • Han Zhao (漢趙, 304–329), one of the Chinese Sixteen Kingdoms, founded by the Liu family
 • Cheng Han (成漢, 304–347), another of the Sixteen Kingdoms, founded by the Li family
 • Former Shu later called Han (漢 Han, from 917), a kingdom during the Chinese Period of Five Dynasties and Ten Kingdoms
 • Southern Han (南漢 Nanhan, 917–971, but called Great Yue until 918 or 919), a kingdom during the Chinese Period of Five Dynasties and Ten Kingdoms
 • Northern Han (北漢 Beihan, 951–979), a kingdom during the Chinese Period of Five Dynasties and Ten Kingdoms
 • Later Han Dynasty (Five Dynasties) (947–950 CE), in the Five Dynasties and Ten Kingdoms Period
 • Han class submarine, or Type 091 submarine, the first nuclear powered submarine class (SSN) deployed by the People's Liberation Army Navy
 • Khan (title), or Han in Chinese transliteration, originally Central Asian title for a sovereign or military ruler
 • ฮั่น (นามสกุล), also Haan, Hahn or Hann, the Romanized spelling of many Chinese family names: 韓(韩), 邗, 罕, 寒, 憨, 漢, etc.