สักวาหวานอื่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สักวาหวานอื่น หรือ สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน เป็น สักวา ที่ประพันธ์โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดของมนุษย์

สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม
กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม
แม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปลื้ม ดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม
ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย