สงครามฉู่–ฮั่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สงครามฉู่-ฮั่น
วันที่ 206-202 ปีก่อนคริสตกาล
สถานที่ จีน
ผลลัพธ์ ชัยชนะของฮั่น
คู่ขัดแย้ง
ฮั่น ฉู่ตะวันตก
ผู้บัญชาการหรือผู้นำ
เล่าปัง เซี่ยงอวี่ 
กำลังพลสูญเสีย
200,000 (ประเมิน)

สงครามฉู่-ฮั่น (206-202 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นสมัยช่วงว่างระหว่างรัชกาล (interregnum) หลัง ราชวงศ์ฉิน ใน ประวัติศาสตร์จีน หลังการล่มสลายของราชวงศ์ฉิน เซี่ยงอวี่ ได้แยกอดีตจักรวรรดิฉินออกเป็นสิบแปดอาณาจักร สองอาณาจักรผู้ชิงชัยกันที่โดดเด่น คือ ฉู่ตะวันตกและฮั่น ซึ่งเกิดขึ้นจากอาณาเขตเหล่านี้และเข้าต่อสู้เพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่เหนือแผ่นดินจีน ฉู่ตะวันตกนำโดย เซี่ยงอวี่ ขณะที่ผู้นำฮั่นคือ เล่าปัง ระหว่างช่วงเวลานี้ กษัตริย์เล็ก ๆ อีกหลายพระองค์ก็ได้สู้รบกันเองด้วย ยุทธการเหล่านี้เป็นอิสระจากความขัดแย้งหลักระหว่างฉู่กับฮั่น สงครามยุติลงด้วยชัยชนะสมบูรณ์ของฮั่น และเล่าปังปราบดาภิเษกตนเองเป็นจักรพรรดิและสถาปนาราชวงศ์ฮั่น