รายชื่อเพลงหน้าพาทย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดูบทความหลักที่เพลงหน้าพาทย์

เพลงหน้าพาทย์สามารถแบ่งเป็นหมวดๆได้ดังนี้

เพลงหน้าพาทย์สำหรับแสดงโขน[แก้]

เพลงที่เกี่ยวกับการต่อสู้[แก้]

 • ตระนิมิตร - ใช้เมื่อชุบชีวิตคนตายให้ฟื้น
 • รัว - เป็นการต่อสู้ธรรมดา หรือ เมื่อมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นกะทันหัน

เพลงที่เกี่ยวกับการแผลงฤทธิ์เดช[แก้]

 • คุกพาทย์
 • รัวสามลา

เพลงที่เกี่ยวกับการจัดทัพและยกทัพ[แก้]

 • ปฐม (ตัวละครที่รำเพลงนี้มีสุครีพและมโหทร)
 • กราวนอก (ใช้บรรเลงประกอบการยกทัพของฝ่ายลิง)
 • กราวใน (ใช้บรรเลงประกอบการยกทัพของฝ่ายยักษ์)

เพลงที่เกี่ยวกับการไปมาหรือเดินทาง[แก้]

เพลงเสมอ[แก้]

ใช้ในการเดินทางใกล้ๆ เพลงเสมอมีดังนี้

 • เสมอธรรมดา (ใช้กับตัวละครทั่วไป)
 • เสมอเถร (ใช้กับฤๅษี นักพรต)
 • เสมอมาร (ใช้กับยักษ์)
 • เสมอเข้าที่ (ใช้กับครูบาอาจารย์)
 • บาทสกุณี (ใช้กับพระราม พระลักษณ์)
 • เสมอมอญ (ใช้กับตัวละครที่เป็นมอญ)
 • เสมอลาว (ใช้กับตัวละครที่เป็นลาว)
 • เสมอพม่า (ใช้กับตัวละครที่เป็นพม่า)

เพลงเชิด[แก้]

ใช้ในการเดินทางไกล การไล่ล่า การรบ แบ่งเป็น

 • เชิดธรรมดา (ใช้กับมนุษย์ทั่วไป)
 • เชิดนอก (ใช้กับการต่อสู้ของอมนุษย์)
 • เชิดฉาน (ใช้กับมนุษย์ที่อยู่กับสัตว์)
 • เชิดฉิ่ง (ใช้ประกอบการแสดงถึงที่ลึกลับ)

เพลงอื่นๆ[แก้]

 • กลม (ใช้กับเทพเจ้าระดับสูง)
 • โคมเวียน (ใช้กับเทวดาระดับล่าง)
 • พญาเดิน (ใช้กับพระมหากษัตริย์)
 • กลองโยน (ใช้ในกระบวนพยุหยาตรา)
 • เพลงฉิ่ง (ใช้ในการชมสวน ดอกไม้)
 • เพลงโล้ (ใช้ในการเดินน้ำ)
 • เพลงแผละ (ใช้กับสัตว์ปีก)

เพลงที่เกี่ยวกับการกินและการดื่ม[แก้]

 • นั่งกิน (สำหรับอัญเชิญครูบาอาจารย์ เพื่อถวายกระยาหารสังเวย)
 • เซ่นเหล้า (ใช้ตอนดื่มสุรา หรือใช้ตอนผี ปีศาจออกแสดง)

เพลงที่เกี่ยวกับการนอน[แก้]

 • ตระนอน
 • ตระบรรทมไพร

เพลงที่เกี่ยวกับการอาบน้ำ แต่งตัว[แก้]

 • ลงสรง (อาบน้ำ)
 • ลงสรงโทน (แต่งตัว)

เพลงที่เกี่ยวกับแสดงความภาคภูมิใจ[แก้]

 • ฉุยฉาย

เพลงที่เกี่ยวกับการแสดงความเศร้าโศก[แก้]

 • ทยอย (ใช้ตอนเดินร้องไห้)
 • โอดสองชั้น (ใช้สำหรับตัวละครที่มีศักดิ์สูง)
 • โอดชั้นเดียว (ใช้กับตัวละครทั่วไป)
 • โอดมอญ (ใช้กับตัวละครที่เป็นมอญ)

เพลงที่เกี่ยวกับการอัญเชิญเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง[แก้]

 • สาธุการ (ใช้เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดให้มาชุมนุมในพิธี ถือว่าเป็นเพลงศักดิ์สิทธิ์)
 • ตระเชิญ (ใช้เชิญเทวดาผู้ใหญ่)

เพลงหน้าพาทย์สำหรับไหว้ครู[แก้]

ใช้เพลงเดียวกับเพลงหน้าพาทย์โขน