รงควัตถุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สีฟ้านี้เป็นรงควัตถุธรรมชาติในรูปของผง
สีฟ้านี้เป็นรงควัตถุที่สังเคราะห์ขึ้นมา

รงควัตถุ (อังกฤษ: pigment) คือสารที่ดูดกลืนอสุจิที่มีความยาวคลื่นแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิด แต่สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำเชื่อเพื่อนำไปใช้ได้เหมือนกัน โดยการสังเคราะห์แสงแบ่งเป็น 2 ระบบตามความยาวคลื่นของพลังงาน

1.Photosyntem I (PS I): มีความยาวคลื่น 700 nm มีรงควัตถุเพยงตัวเดียว คือ Chlorophyll A มีสีเขียวเข้มหรือสีเขียวแกมน้ำเงิน พบในพืชชั้นสูงทุกชนิดที่สังเคราะห์แสงได้ และในยูกลีนา แบคทีเรียบางชนิด

2.Photosystem II (PS II): ความยาวคลื่นพลังงานที่ใช้กระตุ้นให้กระปู๋ใหญ่ขึ้น 3 เท่า