พุทธทำนาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พุทธทำนาย หรือ พุทธพยากรณ์ หมายถึง คำทำนาย เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งที่มาของคำทำนายมักถูกเชื่อมโยงกับ งานเขียนเรื่อง พุทธพยากรณ์ ของพระราชพรหมยาน งานเขียนของพระราชพรหมยาน กล่าวถึง หลายๆเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ เรื่องของสถานะของพุทธศาสนา เรื่องของสงครามใหญ่ระหว่างประเทศ เรื่องของน้ำมัน

นอกจากนั้นยังมี การกล่าวถึง พุทธทำนาย อย่างกว้างขวางในรูปของข่าวลือ และ เรื่องเล่าบอกต่อ งานเขียนหนึ่งซึ่งมีการเรียบเรียงเป็นรูปแบบ ก็คือบทความเรื่อง ถอดรหัสจากพุทธทำนาย และ การเตรียมตัว โดย มงคล กริชติทายาวุธ บทความบรรยายพุทธทำนายเกี่ยวกับ อนาคตของพุทธศาสนา และ ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ และคำแนะนำสำหรับการเตรียมตัว

พุทธทำนาย[แก้]

พระธรรมธรวีรนนท์ วีรนนฺโท ได้เขียนถึง พุทธทำนาย 16 ประการ[1] อ้างว่าเป็น การทำนายความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล โดยพระพุทธเจ้า โดยหนังสือได้เชื่อมโยง คำทำนายเหล่านั้น เข้ากับสภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน

หมายเหตุ เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทำนายความฝัน เชื่อว่าเป็นนิยายที่แต่งขึ้น เนื่องจากไม่มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก และ ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพระพุทธเจ้าเคยทำนายความฝันของผู้ใด นอกจากนั้น การทำนายฝัน ทำนายนิมิต ยังจัดเป็น ติรัจฉานวิชา[2] ติรัจฉานวิชา ถือเป็นสิ่งขัดขวางการบรรลุมรรคผล[3]

พุทธทำนาย กับ กระแสสังคม[แก้]

เนื่องจากปัญหาภัยพิบัติและความกังวลของสังคม และ การไม่ได้รับข้อมูลทางการที่น่าเชื่อถืออย่างเพียงพอ ทั้งในแง่ของคุณภาพของข้อมูล (คำอธิบายตามหลักวิชาการ) ความครบถ้วน (แผนการรับมือกับภัยพิบัติที่เป็นรูปธรรมในระดับต่างๆ) จนถึง การเผยแพร่อย่างเพียงพอ พุทธทำนายจึงได้รับความนิยม และกลายเป็นสิ่งที่ถูกอ้างถึงอย่างกว้างขวางในสังคม

พุทธทำนาย กับ พระพุทธศาสนา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พุทธทำนาย ๑๖ ประการ โดย พระธรรมธรวีรนนท์ วีรนนฺโท, 6 ก.พ. พ.ศ. 2551 โครงการพิมพ์หนังสือธรรมะวัดป่าเจริญราชธรรมาราม
  2. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑
  3. อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก วรุณวรรค


ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]