พลูโต (เทพปกรณัม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เทพพลูโต (อังกฤษ: Pluto) เป็นชื่อเรียกอีกนามหนึ่งของเทพฮาเดส (Hades) ของกรีก แต่มักจะใช้เรียกเทพแห่งยมโลกในตำนานเทพปกรณัมโรมันเสียมากกว่า พระองค์ได้ลักพาเทพีพรอสเซอร์พิน่า (Proserpina) หรือเทพีเพอร์เซโฟเน (Persephone) ในตำนานกรีก และพระมารดาของนาง เทพีเซเรส (Ceres) หรือเทพีเดมีเทอร์ (Demeter) ในตำนานกรีก ทำให้เกิดฤดูหนาวเนื่องจากความโศกเศร้าของนาง ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน เทพพลูโตจะถูกทำให้คิดว่ามีร่างเป็นปีศาจ (เนื่องด้วยความเหมือนกันระหว่างเทพฮาเดส และซาตานในคริสต์ศาสนา) แต่ชาวโรมันกลับไม่ได้มองเห็นเป็นเช่นนั้น

แต่เดิมแล้ว เทพพลูโตมิได้เป็นเทพแห่งยมโลกแต่อย่างใด พระนามของพระองค์มีรากศัพท์มาจากคำว่า "Ploutos" ในภาษากรีก ซึ่งมีความหมายว่า ทรัพย์สิน นอกจากนี้ ภายใต้พระนามเดิมว่า เทพพลูตุส (Plutus) เทพพลูโตเปรียบดั่งเทพผู้มอบทรัพย์ใต้ดินแก่ชาวโรมัน เช่น ทองคำ และเงิน ด้วยเหตุที่ "ของขวัญ" เหล่านี้ต้องถูกขุดขึ้นมา เทพพลูโตจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโลกใต้พิภพ ซึ่งส่งผลให้พระองค์กลายเป็นเทพแห่งยมโลกและความตายไปโดยปริยาย และด้วยเหตุนี้ทำให้เทพพลูโตมีความคล้ายคลึงกับเทพฮาเดสของตำนานเทพปกรณัมกรีก

ดาวพลูโตได้รับชื่อจากพระนามของพระองค์

แม้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน แต่อย่าสับสนระหว่างเทพพลูโต (ภาษากรีก: Πλούτων) และเทพพลูตุส (ภาษากรีก: Πλοῦτος) ซึ่งเป็นเทพแห่งทรัพย์สิน

"ทฤษฎีพลูโต" (Plutonic Theory) ซึ่งมีทฤษฎีที่ว่าโลกประกอบจากความร้อนภายในดิน ก็ได้ชื่อมาจากเทพพลูโต นอกจากนี้ก็มีทฤษฎีที่ข้ามกัน ซึ่งก็คือทฤษฎีเนปจูน (Neptunian Theory) ซึ่งมีทฤษฎีว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพลังของน้ำ