ปรัมปราวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ตำนานเทพ (แก้ความกำกวม)

ปรัมปราวิทยา (อังกฤษ: Mythology) หรือ ปุราณวิทยา หมายถึงสาขาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ศึกษา และตีความเทพปกรณัมหรือปุราณะ