ดาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดาว อาจหมายถึง

วัตถุท้องฟ้า
 • ดาวฤกษ์ - เทหวัตถุก๊าซขนาดใหญ่ในอวกาศ
 • ดาวเคราะห์ - เทหวัตถุขนาดปานกลางที่โคจรรอบดาวฤกษ์
 • กลุ่มดาว - กลุ่มของดาวฤกษ์ที่มองเห็นด้วยสายตาว่าอยู่ใกล้เคียงกัน
 • ดาว (โหราศาสตร์) หมายถึง ตำแหน่งของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ รวมถึงตำแหน่งสมมติบนท้องฟ้าบางตำแหน่ง ที่ใช้ในการพยากรณ์
 • ดาวเคราะห์แคระ - เป็นดาวชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายดาวเคราะห์
บุคคล
 • ดารา - บุคคลที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะในวงการบันเทิงหรือกีฬา
 • ดาวคณะ - บุคคลที่ได้รับเลือกให้เป็นโดดเด่นในมหาวิทยาลัย โดยดูจากบุคลิกภาพที่ดี
รูปทรง
สัตว์
 • ดาวทะเล - สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิดในชั้น Asteroidea ตัวรูปร่างคล้ายดาว มี 5 แฉกหรือมากกว่า ทั่วไปนิยมเรียกว่า ปลาดาว
 • กวางดาว - กวางชนิด Axis axis ในวงศ์ Cervidae
 • เสือดาว - เสือชนิด Panthera pardus ในวงศ์ Felidae
ความหมายอื่นที่สะกด "ดาวน์" (down)
 • เงินดาวน์ เงินที่จ่ายเป็นก้อนแรกในการซื้อสินค้าที่ต้องผ่อน
 • เสื้อขนเป็ด หรือ เสื้อดาวน์ เป็นเสื้อกันหนาวที่ไส้ในทำมาจากขนเป็ดป้องกันความหนาว