ดอกไม้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โปสเตอร์แสดงภาพดอกไม้ต่าง ๆ สิบสองชนิด
ส่วนประกอบพื้นฐานของดอกไม้

ดอกไม้ คือโครงสร้างการขยายพันธุ์ของพืชดอก (พืชในส่วน Magnoliophyta หรือเรียกว่า angiosperm) การทำงานเชิงชีววิทยาของดอกไม้มักจะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยกลไกแบบสเปิร์มกับไข่ การปฏิสนธิของดอกไม้สามารถเกิดได้ข้ามดอก (การรวมตัวของสเปิร์มและไข่ที่มาจากดอกอื่นหรือต้นอื่นในกลุ่มประชากร) หรือเกิดในตัวเองก็ได้ (การรวมตัวของสเปิร์มและไข่ในดอกเดียวกันนั้น) ดอกไม้บางชนิดผลิตส่วนแพร่พันธุ์ (diaspore) โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิ (การเกิดผลลม) ดอกไม้จะมีอับสปอร์ (sporangia) เป็นแหล่งสร้างแกมีโทไฟต์ ดอกไม้คือส่วนที่เกิดเป็นผลไม้และเมล็ด ดอกไม้หลายชนิดวิวัฒนาการตัวเองเพื่อดึงดูดสัตว์เช่นแมลง เพื่อให้เป็นตัวช่วยส่งถ่ายละอองเรณู

นอกจากการเอื้ออำนวยต่อการขยายพันธุ์ของพืชดอก ดอกไม้ยังเป็นที่นิยมชมชอบและใช้เพื่อตกแต่งสภาพแวดล้อมในสังคมมนุษย์ และดอกไม้ก็เป็นตัวแทนแห่งความรักใคร่ ความเชื่อ ศาสนา สามารถใช้เป็นยารักษาโรคและแหล่งอาหารได้

ส่วนประกอบ[แก้]

ดอกไม้มีส่วนประกอบหลักอยู่ 4 อย่าง

  1. กลีบเลี้ยง
  2. กลีบดอก
  3. เกสรตัวผู้
  4. เกสรตัวเมีย

ชนิดของดอกไม้[แก้]

แบ่งตามเพศ[แก้]

  1. ดอกสมบูรณ์เพศ คือ ดอกไม้ที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน เช่น ชบา มะเขือ กุหลาบ บัว ถั่ว มะลิ เฟื่องฟ้า อัญชัน ข้าว ต้อยติ่ง แค ผักบุ้ง เป็นต้น
  2. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ ...คือ ดอกไม้ที่แต่เกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มะยม ตำลึง แตงกวา เงาะ ฟักทอง มะพร้าว บวบ มะระ มะเดื่อ ข้าวโพด ดอกหน้าวัว เป็นต้น

แบ่งตามส่วนประกอบ[แก้]

  1. ดอกสมบูรณ์ คือดอกไม้ที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 อย่างใน 1 ดอก ได้แก่ เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย กลีบเลี้ยง กลีบดอก เช่น มะลิ อัญชัน พริก แค ต้อยติ่ง การเวก ชงโค กุหลาบ เป็นต้น
  2. ดอกไม่สมบูรณ์ คือดอกไม้ที่ไม่ได้มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 อย่างใน 1 ดอก อาจขาดส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งไป เช่น ข้าว ข้าวโพด หญ้า แตงกวา มะระ มะละกอ จำปา จำปี บานเย็น มะยม มะพร้าว ดอกหน้าวัว อื่นๆ เป็นต้น

ข้อสังเกต[แก้]

  • ดอกสมบูรณ์ต้องเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ แต่ดอกสมบูรณ์เพศอาจไม่เป็นดอกสมบูรณ์
  • ดอกไม่สมบูรณ์เพศต้องเป็นดอกไม่สมบูรณ์เสมอ แต่ดอกไม่สมบูรณ์อาจเป็นดอกสมบูรณ์เพศ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]