การหลอมเหลว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การหลอมเหลว ( melting ) คือการที่ธาตุชนิดหนึ่งอยู่ในอุณหภูมิหลอมเหลวของธาตุชนิดนั้น จากของแข็งกลายเป็นของเหลว โดยอุณหภูมิหลอมเหลวเรียกว่าจุดหลอมเหลว โดยจุดหลอมเหลวของธาตุต่างชนิดจะมีจุดหลอมเหลวต่างกัน เช่นน้ำ น้ำมีสูตรทางเคมีว่าH2O มีจุดหลอมเหลวที่0องศาเซลเซียส หรือ273.15 K อลูมิเนียมมีสูตรทางเคมีว่าAL มีดจุดหลอมเหลวที่660องศาเซลเซียส หรือ933.47 K ถ้าหากสังเกตุธาตุ2ชนิด จะมีจุดหลอมเหลวที่ต่างกันเพราะฉนั้นจุดหลอมเหลวต่างชนิดมีจุดหลอมเหลวต่างกัน