Tabulating Machine

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

Tabulating Machine คือเครื่องคำนวณผลที่ใช้กับบัตรเจาะรูที่ Dr.เฮอร์แมนฮอลเลอริชประดิษฐ์ขึ้น เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการคอมพิวเตอร์