สถิติ

สถิติของหน้า
จำนวนบทความ87,523
หน้าทั้งหมด
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
470,323
ไฟล์ทั้งหมด30,636
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้าทั้งหมดนับแต่ก่อตั้ง วิกิพีเดีย5,744,324
จำนวนแก้ไขต่อหน้าโดยเฉลี่ย12.21
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน198,974
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันที่ผ่านมา)
988
บอต (รายการสมาชิก)93
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)16
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)2
ผู้ดูแลโครงการ (รายการสมาชิก)0
ผู้สร้างบัญชีผู้ใช้ (รายการสมาชิก)0
ผู้นำเข้า (รายการสมาชิก)0
ผู้นำเข้าข้ามวิกิ (รายการสมาชิก)0
การยกเว้นการระงับหมายเลขไอพี (รายการสมาชิก)0
Oversighters (รายการสมาชิก)0
OAuth administrators (รายการสมาชิก)0
ตรวจสอบผู้ใช้ (รายการสมาชิก)2
ผู้ใช้ที่ยืนยันแล้ว (รายการสมาชิก)0
สถิติอื่น
Queued mass messages0

ดูเพิ่ม

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org/wiki/พิเศษ:สถิติ"