พระเจ้าทศรถ เมารยะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระเจ้าทศรถ เมารยะ เป็น จักรพรรดิ องค์ที่ 4 แห่ง ราชวงศ์โมริยะ ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 311-319 เป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อพระอัยกาสวรรคตในปี พ.ศ. 311 พระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทนเนื่องจากพระปิตุลานั้นพระเนตรบอดขณะนั้นพระองค์มีพระชนม์ได้ 20 พรรษา ทรงครองราชย์ได้เพียง 8 ปีก็สวรรคตในปี พ.ศ. 319 พระโอรสของพระปิตุลาทรงพระนามว่าสัมปทิจึงขึ้นครองราชย์แทน

ก่อนหน้า พระเจ้าทศรถ เมารยะ ถัดไป
พระเจ้าอโศกมหาราช 2leftarrow.png กษัตริย์แห่งราชวงศ์โมริยะ
(พ.ศ. 311 - พ.ศ. 319)
2rightarrow.png พระเจ้าสัมปทิ