คริสต์ศักราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก คริสตศักราช)
บทความที่เกี่ยวข้องกับ

Cross Christianity.jpg

 
พระเจ้า
ตรีเอกภาพ :
พระบิดา (พระยาห์เวห์) • พระบุตร (พระเยซู) • พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความเชื่อ
เทววิทยาการตกในบาปความรอดการพิพากษาครั้งสุดท้ายหลักข้อเชื่อของอัครทูตบัญญัติ 10 ประการ
คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล :
ภาคพันธสัญญาเดิมภาคพันธสัญญาใหม่พระวรสาร
นิกาย
ตะวันตก
คาทอลิกโปรเตสแตนต์ (แองกลิคันลูเทอแรนเพรสไบทีเรียนเมทอดิสต์แบ๊บติสต์แอดเวนติสต์)
ตะวันออก
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์
อตรีเอกภาพนิยม
พยานพระยะโฮวามอรมอน
ประวัติ
ประวัติศาสนาคริสต์เปาโลอัครทูตยุคแรกสภาสังคายนาสากลมหาศาสนเภทสงครามครูเสดการปฏิรูปศาสนา
อื่น ๆ
สถานที่สำคัญทางศาสนาวันสำคัญสัญลักษณ์ธงบุคคลนักบุญศิลปะอภิธานศัพท์ศาสนาคริสต์
Category ดูหมวดหมู่

จัดการ: แม่แบบ  พูดคุย  แก้ไข

คริสต์ศักราช (อังกฤษ: Anno Domini ย่อมาจากภาษาละติน Anno Domini Nostri Iesu Christi ซึ่งแปลคำต่อคำได้ว่า ปีของพระผู้เป็นเจ้าเยซู คริสต์) หรือ ค.ศ. (อังกฤษ: AD หรือ A.D.) คือปีที่ใช้อ้างอิง โดยเริ่มนับจากปีที่เชื่อกันว่า พระเยซู เกิด และมีอายุครบหนึ่งปี เป็น ค.ศ. 1 โดยจำนวนปีคริสต์ศักราชจะห่างจากพุทธศักราช 543 ปี ใช้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเปลี่ยนศักราช

นอกจากนี้ยังมีคำว่า คริสตกาล ใช้กล่าวถึงช่วงเวลาที่พระเยซูยังมีพระชนม์อยู่ แต่บ่อยครั้งที่มีการระบุว่า x ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ x ปีก่อนคริสต์ศักราช (อังกฤษ: Before Christ: BC หรือ B.C.)

พุทธศักราชและคริสต์ศักราช[แก้]

-หากต้องการทราบว่า ค.ศ. หนึ่ง จะดูว่าเท่ากับ พ.ศ. ใดให้เอา 543 มาลบ -จาก พ.ศ. ก็จะเป็น ค.ศ. -ในตรงกันข้าม หากต้องการทราบว่า ค.ศ. หนึ่งเป็น พ.ศ. ใดให้เอา 543 มาบวก ยกตัวอย่างเช่น ปี พ.ศ. 2546 ให้นำ 2546 มาลบกับ 543 จะเทียบเท่ากับปี ค.ศ. 2003 ในภาษาอังกฤษจะเขียนว่า AD 2003 หรือแค่ตัวเลข 2003

ดูเพิ่ม[แก้]