World Robot Olympiad

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

World Robot Olympiad (WRO) หรือการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ ในด้านการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์รวมถึงการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ โดยใช้หุ่นยนต์จาก Lego Education มาทำการแข่งขันกันในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2004 ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 64 ประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีจะมีการจัดแข่งขันระดับนานาชาติโดยหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพไปตามประเทศสมาชิก ซึ่งโจทย์ที่เป็นธีมหลักในการแข่งขัน รวมถึงกติกาก็จะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับประเทศเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ในประเทศไทยเองก็เคยมีการจัดการแข่งขันแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในปี 2018 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันระดับโลกอีกครั้ง ✌️

การแข่งขันหุ่นยนต์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ และนำมาประยุกต์ใช้งานต่างๆ  ด้วยตนเอง รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยให้มีการจัดการแข่งขันสนามชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค 4 ภาค และจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ในงาน WRO  (World Robot Olympiad) ในแต่ละปี ของประเทศเจ้าภาพนั้นๆ 👍

ความเป็นมา[แก้]

             ในปี 2000 มีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย ชื่อว่า International Robot Olympiad หรือ IRO ซึ่งคณะกรรมการของ IRO ได้ตกลงที่จะขยายการแข่งขันออกไปให้ครอบคลุมกับความสนใจของนักเรียนทั่วโลก จึงได้มีมติให้ก่อตั้งองค์กรใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของการแข่งขันดังกล่าว  “เพื่อนำคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกมาพบกัน และร่วมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบและ ทักษะการแก้ไขปัญหา ผ่านการแข่งขัน และการนำเสนอผลงานด้านการศึกษา”

คณะกรรมาธิการลงมติเปลี่ยนชื่อการแข่งขันใหม่จาก IRO เป็น WORLD ROBOT OLYMPIAD หรือ WRO โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2004 และคณะกรรมาธิการยังตกลงให้การจัดการแข่งขัน WRO ระดับโลกจะมีการเปลี่ยนสถานที่จัดการแข่งขันทุกปี และในปี 2010 ได้มีการจัดตั้ง WORLD ROBOT OLYMPIAD ASSOCIATION Ltd. ขึ้นเป็นองค์กรตามกฎหมายที่ประเทศสิงคโปร์ การแข่งขัน WRO ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากการแข่งขัน WRO ระดับโลกในปี 2004 ที่ประเทศสิงคโปร์  10 ปีต่อมา ประเทศผู้เข้าร่วมขยายจำนวนเป็น 48 ประเทศ มีผู้ร่วมแข่งขันมากกว่า 20,000 คน และขยายจำนวนมากขึ้นในทุกปีที่จัดการแข่งขัน

วัตถุประสงค์[แก้]

1 เพื่อให้นักเรียนในระดับเยาวชน ทั้งระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต

2 เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน ให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะของเยาวชนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

4 เพื่อเป็นเวทีการแข่งขัน และสร้างความสนใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการเตรียมความพร้อม  สู่ศตวรรษแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหัสวรรษใหม่

ประเภทของการแข่งขัน[แก้]

1.      ประเภททั่วไป ( Regular Category )

การแข่งขันประเภททั่วไปจะแบ่งเป็น 3 รุ่นได้แก่  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี , รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี โดยแต่ละรุ่นจะมีสนามและภารกิจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น ทุกทีมจะมีเวลาในการประกอบหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรม และทดสอบสนามเป็นเวลา 150 นาที และได้แข่งขันทีมละ 2 รอบ โดยทีมที่จะมีคะแนนดีที่สุดในการแข่งขันจะเป็นผู้ชนะ  (ในกรณีที่คะแนนเท่ากันจะนับเวลาที่ดีที่สุด)

2.       ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ( Open  Category  )

              การแข่งขันประเภทความคิดสร้างสรรค์จะแบ่งเป็น 3 รุ่นได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี , รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี  โดยแต่ละทีมจะต้องคิดสร้างสรรค์โครงงาน ตามโจทย์ที่ทางนานาชาติกำหนดให้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินโครงงาน เช่น  แนวคิดของโครงงาน การสัมพันธ์กับโจทย์ที่ได้รับ และการใช้งานได้จริง เป็นต้น

3.  ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล ( WRO Football  )

การแข่งขันประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล เป็นการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีมจะประกอบด้วยหุ่นยนต์ 2 ตัว ได้แก่ หุ่นยนต์ฝ่ายรุก และ หุ่นยนต์ผู้รักษาประตู โดยการแข่งขันกันจะแบ่งเป็น 2 ครึ่งเวลา ใช้ครึ่งเวลาละ 5 นาที โดยทีมที่ทำคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นรอบแบ่งกลุ่มแบบพบกันหมด และทีมที่มีคะแนนดีที่สุดจะผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปเจอกันในรอบแพ้คัดออก

4.  ประเภททั่วไประดับมหาวิทยาลัย ( Advanced Robotics Category )

 การแข่งขันประเภททั่วไประดับมหาวิทยาลัย จะมีสนามและภารกิจ ทุกทีมจะมีเวลาในการประกอบหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรม และทดสอบสนามเป็นเวลา 150 นาที และได้แข่งขันทีมละ 2 รอบ โดยทีมที่จะมีคะแนนดีที่สุดในการแข่งขันจะเป็นผู้ชนะ  (ในกรณีที่คะแนนเท่ากันจะนับเวลาที่ดีที่สุด) 

โควต้าตัวแทนแต่ละประเทศ (ตารางการแข่งขัน WRO นานาชาติรอบสุดท้าย) [แก้]

ผู้ได้รับสิทธิ์จัดการแข่งขันของแต่ละประเทศ จะส่งจำนวนทีมที่ชนะการแข่งขันของแต่ละประเภท ดูคอลัมน์ซ้ายจะรวมทีมทั้งหมดจากประเทศของคุณ ไม่ใช่เฉพาะทีมที่ผ่านเข้าระดับนานาชาติรอบสุดท้าย

จำนวนทีม

ระดับนานาชาติ

ประเภททั่วไป ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล ประเภททั่วไประดับมหาวิทยาลัย รวม
ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1-19 (Guest) 1 1 1 1 4
20-50 2* 2 1 1 6
51-100 1 1 1 3 2 1 9
101-300 2 2 2 4 3 2 15
301+ 3 3 3 4 3 3 19
Host country 4 4 4 5 4 4 25

หมายเหตุ (*) สูงสุด 1 ทีมใน 1 กลุ่มอายุ

·      1 ทีมควรมีส่วนร่วมใน 1 ประเภทการแข่งขัน ; ประเภททั่วไป, ประเภทความคิดสร้างสรรค์, ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล และประเภททั่วไประดับมหาวิทยาลัย

·      นักเรียน 1 คนมีสิทธิ์ร่วมเป็นสมาชิกในทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น

·      ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขสูงสุดสำหรับกลุ่มอายุและประเภท ไม่สามารถเปลี่ยนย้ายกลุ่มอายุได้ ผู้จัดการแข่งขันระดับนานาชาติอาจจะสมัครจำนวนทีมแข่งขันน้อยกว่าที่อนุญาตได้ แต่สมัครมากกว่าที่อนุญาตไม่ได้

·      หากจำนวนทีมแข่งขันระดับนานาชาติน้อยกว่า 20 ทีม สูงสุด 4 ทีมจะถูกจัดในแบบ Guest team ซึ่งประเภท Guest team จะไม่ถูกจัดอันดับ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน[แก้]

       เกณฑ์กำหนดกลุ่มอายุ[แก้]

1. ระดับประถมศึกษา : ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี ในปีที่จัดการแข่งขัน

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 13-15 ปี ในปีที่จัดการแข่งขัน

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 16-19 ปี ในปีที่จัดการแข่งขัน

4. หุ่นยนต์เตะฟุตบอล : ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 10-19 ปี ในปีที่จัดการแข่งขัน

5. ระดับมหาวิทยาลัย   : ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 17-25 ปี ในปีที่จัดการแข่งขัน

หมายเหตุ

          เกณฑ์กำหนดกลุ่มอายุนี้จะบังคับใช้อย่างเคร่งครัดไปจนถึงการแข่งขันรอบสุดท้ายในระดับนานาชาติ ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าแข่งขันที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมการแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขันจากประเทศเจ้าภาพเสียก่อน และอาจจะรับการอนุมัติ ถ้าสมาชิกในทีมมีอายุที่ถูกต้องตามเกณฑ์กำหนดอย่างน้อย 1 คน นักเรียนนักศึกษาระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งการแข่งขันประเภททั่วไป,ประเภทความคิดสร้างสรรค์,ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล และ ระดับมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การกำหนดทีม[แก้]

ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ทุกคนต้องทำงานเป็นทีม โดยแต่ละทีมจะประกอบด้วย ผู้ฝึกสอน 1 คน และสมาชิกในทีมอีก 2-3 คน ( ผู้ฝึกสอน 1 คน และสมาชิกในทีม 1 คน ไม่นับว่าเป็นทีม)

 คุณสมบัติของผู้ฝึกสอน[แก้]

ในระดับนานาชาติผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีในวันสมัครเข้าแข่งขันWRO รอบสุดท้าย และผู้ฝึกสอน 1 คนสามารถดูแลทีมได้มากกว่า 1 ทีม อย่างไรก็ดีแต่ละทีมควรมีผู้ใหญ่ดูแล ซึ่งอาจเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนก็ได้ ผู้ฝึกสอนสามารถให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษานักเรียนได้ แต่การเตรียมการแข่งขันและผลงานทั้งหมดต้องดำเนินการโดยสมาชิกในทีมเท่านั้น

รายชื่อการแข่งขัน[แก้]

ปี เจ้าภาพ สถานที่ หัวข้อ
2004 สิงคโปร์,  สิงคโปร์ Singapore Science Centre
2005 กรุงเทพ,  ไทย
2006 หนานหนิง,  จีน Humanoid
2007 ไทเป,  ไต้หวัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน Robot for Rescue
2008 โยโกฮาม่า,  ญี่ปุ่น Pacifico Yokohama Saving the Global Environment
2009 โปฮัง,  เกาหลีใต้ Postech Artistic Robots
2010 มะนิลา,  ฟิลิปปินส์ SMX Convention Center Robots promote tourism
2011 อาบูดาบี,  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Abu Dhabi National Exhibition Centre Robots for life improvement
2012 กัวลาลัมเปอร์,  มาเลเซีย Sunway Pyramid Convention Centre Robot Connecting People
2013 จาการ์ตา,  อินโดนีเซีย Ecovention Hall in Ecopark, Ancol World Heritage
2014 มอสโก,  รัสเซีย Sochi Main Media Centre Robots And Space
2015 โดฮา, กาตาร์ Al Shaqab Robot Explorers
2016 นิวเดลี อินเดีย India Expo Center Rap the Scrap
2017 ซานโฮเซ, คอสตาริกา Parque Viva Sustainabots: Robots for sustainability
2018 เชียงใหม่, ไทย CMECC HALL : Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre Food Matter

ประเทศไทยได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน WRO ในระดับนานาชาติและได้รับรางวัลดังนี้ [แก้]

WRO
ปี/ ประเทศเจ้าภาพ รางวัล
ประเภท รุ่น ลำดับที่
2017

ประเทศคอสตาริกา

ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัย

Advanced Robotics Challance

รางวัลที่ 1 (แชมป์โลก) ทีม Valaya Alongkorn หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัย รางวัลชมเชยอันดับที่ 7
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชมเชยอันดับที่ 4
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชมเชยอันดับที่ 7
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชมเชยอันดับที่ 9
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลชมเชยอันดับที่ 6
ความคิดสร้างสรรค์ อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชมเชยอันดับที่ 10
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล - รางวัลชมเชยอันดับที่ 4
2016

ประเทศอินเดีย    

ความคิดสร้างสรรค์ อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลที่ 1
ความคิดสร้างสรรค์ อายุไม่เกิน 19 ปี  รางวัลชมเชยลำดับที่ 5
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชมเชยลำดับที่ 4
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชมเชยลำดับที่ 6
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลชมเชยลำดับที่ 4
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล - รางวัลชมเชยลำดับที่ 6
2015

ประเทศกาตาร์

ไม่มีทีมได้รับรางวัล
2014

สหพันธรัฐรัสเซีย 

 

 

 

 

ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลที่ 1
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลที่ 2
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลที่ 2
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลที่ 3
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล - รางวัลชนะเลิศ
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล - รางวัลที่ 2
ความคิดสร้างสรรค์ - ยอดเยี่ยม Creative Award
2013

ประเทศอินโดนีเซีย     

ความคิดสร้างสรรค์ อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลชมเชยลำดับที่ 5
ความคิดสร้างสรรค์ อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชมเชยลำดับที่ 5
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลชมเชยลำดับที่ 6
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลชมเชยลำดับที่ 7
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล - รางวัลชมเชยลำดับที่ 6
ประเภทมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย รางวัลชมเชยลำดับที่ 7
ความคิดสร้างสรรค์ อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลพิเศษ Creative Award
2012

ประเทศมาเลเซีย      

ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลที่ 1
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลชมเชย
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลชมเชย
ประเภทมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย รางวัลที่ 1
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล - รางวัลที่ 2
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล - รางวัลที่ 3
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล - รางวัลชมเชย
ความคิดสร้างสรรค์ - รางวัลชมเชย
2011

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์      

หุ่นยนต์เตะฟุตบอล - รางวัลที่ 1
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลที่ 3
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลที่ 1
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลที่ 3
ความคิดสร้างสรรค์ อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลที่ 3
ความคิดสร้างสรรค์ อายุไม่เกิน 15 ปี ความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลทีมยอดเยี่ยม
2010

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลที่ 1
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลที่ 3
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล - รางวัลที่ 2
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล - รางวัลที่ 3
ความคิดสร้างสรรค์ อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลชมเชย
ความคิดสร้างสรรค์ อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลชมเชย
- - รางวัลพิเศษ Judge Award
- - รางวัลพิเศษ Judge Award
2009

สาธารณรัฐเกาหลี  

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลยอดเยี่ยมพิเศษที่ 1
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ อายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลยอดเยี่ยมพิเศษ รางวัลชมเชยลำดับที่ 7
ความคิดสร้างสรรค์ อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชมเชยลำดับที่ 7
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชมเชยลำดับที่ 5
ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลชมเชยลำดับที่ 4

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. http://www.parqueviva.com/