ข้ามไปเนื้อหา

สกุลรองเท้านารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Paphiopedilum)

สกุลรองเท้านารี
ภาพวาดของ Paphiopedilum lawrenceanum
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอต
อาณาจักร: พืช
เคลด: พืชมีท่อลำเลียง
เคลด: พืชดอก
เคลด: พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
อันดับ: หน่อไม้ฝรั่ง
วงศ์: กล้วยไม้
วงศ์ย่อย: Cypripedioideae
สกุล: รองเท้านารี
สปีชีส์

มีราวๆ 80 ชนิด

การกระจายพันธุ์
ชื่อพ้อง
 • Cordula Raf.
 • Menephora Raf.
 • Stimegas Raf.

สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum) เป็นพันธุ์ไม้ประเภทกล้วยไม้ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2429 โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน มาจากรากศัพท์ภาษากรีกคือ Paphia หมายถึงเทพธิดาแห่งความรักและความงาม และ pedilon หมายถึงรองเท้าของผู้หญิง ซึ่งหมายถึงลักษณะกลีบดอกที่เป็นถุงลึกคล้ายรองเท้า พบทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชื่อเรียกอื่นๆ[แก้]

กล้วยไม้รองเท้านารีมีชื่อเรียกอื่นๆ อีกหลายชื่อ เช่น รองเท้านาง รองเท้าแตะนารี หรือ บุหงากะสุต ในภาษามาเลเซีย อันหมายถึงรองเท้าของสตรี เนื่องจากกลีบดอก หรือที่เรียกว่า “กระเป๋า”

แหล่งกำเนิด[แก้]

กล้วยไม้รองเท้านารี มีแหล่งกำเนิดอยู่ในเขตอบอุ่น และเขตร้อนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดีย ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย และในประเทศไทยซึ่งพบกล้วยไม้รองเท้านารีขึ้นอยู่ในป่าทั่วๆ ไป

ลักษณะเด่น[แก้]

มีรูปร่างคล้ายกับรองเท้าของสตรีและรองเท้าไม้ของชาวเนเธอแลนด์ กระเป๋าของรองเท้านารีมีรูปร่างลักษณะและสีสันแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์

ลักษณะทั่วไป[แก้]

บางชนิดเกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกที่ขึ้นอยู่ตามพื้นดินหรือซอกหินที่มีต้นไม้ใบหญ้าเน่าตายทับถมกัน เจริญงอกงามในที่โปร่ง ไม่ชอบที่รกทึบ แสงแดดส่องถึง รองเท้านารี เป็นกล้วยไม้ประเภทแตกกอเช่นเดียวกับ หวาย "คัทลียา" และ"ซิมบิเดียม" ต้นที่แท้จริงเรียกว่า "ไรโซม" (เหง้า)

ต้นหนึ่งหรือกอหนึ่งจะประกอบด้วยต้นย่อยหลายต้น รากออกเป็นกระจุกที่โคนต้นและมักจะทอดไปทางด้านราบมากกว่าหยั่งลึกลงไป หน่อใหม่จะแตกจากตาที่โคนต้นเก่า มีลำต้นสั้นมาก แต่ไม่มีลำลูกกล้วย ใบมีขนาดรูปร่างต่างกันไป บางชนิดมีใบยาว บางชนิดใบตั้งชูขึ้น บางชนิดใบทอดขนานกับพื้น บางชนิดใบมีลาย บางชนิดใบไม่มีลายแต่เป็นสีเดียวเรียบๆ

การออกดอกจะออกที่ยอด มีทั้งชนิดออกดอกเป็นดอกเดี่ยว และออกดอกเป็นช่อ กลีบดอกชั้นนอกกลีบบนมีขนาดใหญ่สะดุดตา ส่วนกลีบชั้นนอกคู่ล่างจะเชื่อมติดกันและมีขนาดเล็กลงจนส่วนปากบังมิดหรือเกือบมิด กลีบคู่ในซึ่งมีลักษณะเหมือนกันกางออกไปทั้ง 2 ข้างซ้ายขวาของดอก ส่วนกลีบในกลีบที่ 3 จะเปลี่ยนเป็น “กระเปาะ” คล้ายรูปรองเท้า

กระเปาะนี้มีหน้าที่รับน้ำฝนตกลงไปเพื่อชะล้างเกสรตัวผู้ไปตัดกับแผ่นเกสรตัวเมีย กล้วยไม้สกุลนี้จะมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน แต่จะมีเส้าเกสรแตกต่างจากกล้วยไม้ทั่วๆ ไป คือ ที่ปลายสุดของเส้าเกสร แทนที่จะเป็นอับเรณูกลับเป็นแผ่นบางๆ ซึ่งทางพฤกษาศาสตร์ถือเป็นเกสรที่เปลี่ยนรูปร่างไปใช้การไม่ได้ เรียกส่วนนี้ว่า “สตามิโนด” สำหรับเกสรตัวผู้ที่ใช้การได้มีอยู่ 2 ชุด โดยจะอยู่ถัดต่ำลงมาทั้ง 2 ข้างของเสาเกสรข้างละ 1 ชุด

ในแต่ละชุดจะมีอับเรณูลักษณะเป็นก้อนแข็งอยู่ 2 อัน ถัดต่ำลงมาจากส่วนนี้อีกจะเป็นยอดเกสรตัวเมียซึ่งเป็นแอ่งลึกลงไปยึดติดกับเส้าเกสร (ปกติส่วนนี้จะถูกหูกระเป๋าโอบหุ้มเอาไว้จนมิด) ภายในมีน้ำเมือกเหนียวสำหรับยืดเกสรตัวผู้ที่ตกลงไปในแอ่ง รังไข่อยู่ตรงส่วนของก้านดอก ภายในรังไข่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นไข่อ่อน จนกระทั่งผสมเกสรแล้วจึงเกิดไข่อ่อนในรังไข่ รังไข่จะกลายเป็นฝักเมื่อฝักแก่จะแตกเมล็ดสามารถเจริญงอกงามเป็นต้นใหม่ได้ โดยธรรมชาติของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีทุกชนิด เมื่อออกดอกแล้วก็จะตายไป แต่ก่อนตายจะแตกหน่อทดแทน ซึ่งหน่อนี้ก็จะเจริญงอกงามเป็นต้นใหม่ต่อไป

อนุกรมวิธานย่อย[แก้]

สกุลรองเท้านารีแบ่งออกเป็นหลายสกุลย่อย (subgenus) จากนั้นจึงแบ่งออกเป็นหมู่ (section) และหมู่ย่อย (subsection) ลงไปอีก

 • สกุลย่อย Parvisepalum
 • สกุลย่อย Brachypetalum
 • สกุลย่อย Polyantha[ต้องการตรวจสอบความถูกต้อง]
  • หมู่ Mastigopetalum
  • หมู่ Polyantha
  • หมู่ Mystropetalum
  • หมู่ Stictopetalum
  • หมู่ Paphiopedilum
  • หมู่ Seratopetalum
  • หมู่ Cymatopetalum
  • หมู่ Thiopetalum
 • สกุลย่อย Sigmatopetalum
  • หมู่ Spathopetalum
   • หมู่ย่อย Macronidium
   • หมู่ย่อย Spathopetalum
  • หมู่ Blepharopetalum
  • หมู่ Mastersianum
  • หมู่ Punctatum
  • หมู่ Barbata
   • หมู่ย่อย Lorapetalum
   • หมู่ย่อย Chloroneura
  • หมู่ Planipetalum
  • หมู่ Venustum
 • สกุลย่อย Cochlopetalum

ตัวอย่างชนิด[แก้]

 • Paphiopedilum acmodontum (ฟิลิปปินส์)
 • Paphiopedilum adductum
 • Paphiopedilum × affine (P. appletonianum × P. villosum) (เวียดนาม)
 • Paphiopedilum appletonianum (Hainan to Indochina)
 • Paphiopedilum × areeanum (P. barbigerum × P. villosum var. annamense) (ยูนนาน)
 • Paphiopedilum argus (เกาะลูซอน)
 • Paphiopedilum armeniacum - Golden Slipper Orchid
 • Paphiopedilum barbatum - Penang Slipper Orchid (ไทย ถึง เกาะสุมาตรา)
 • Paphiopedilum barbigerum
 • Paphiopedilum bellatulum - Egg-in-a-nest Orchid (ยูนนานถึงอินโดจีน)
 • Paphiopedilum bougainvilleanum (หมู่เกาะโซโลมอน)
  • Paphiopedilum bougainvilleanum var. bougainvilleanum (หมู่เกาะโซโลมอนทางตอนเหนือ)
  • Paphiopedilum bougainvilleanum var. saskianum (หมู่เกาะโซโลมอนทางตอนใต้)
 • Paphiopedilum bullenianum (มาเลเซีย)
  • Paphiopedilum bullenianum var. bullenianum (มาเลเซียตะวันตก)
  • Paphiopedilum bullenianum var. celebesense (ซูลาเวซีถึงมาลูกู)
 • Paphiopedilum × burbidgei (P. dayanum × P. javanicum var. virens) (บอร์เนียว)
 • Paphiopedilum callosum (อินโดจีนจนถึงมาเลเซีย)
  • Paphiopedilum callosum var. callosum (อินโดจีน) (รวม f. albinum, P. viniferum)
  • Paphiopedilum callosum var. potentianum (ไทย)
  • Paphiopedilum callosum var. warnerianum (ไทยถึงมาเลเซีย)
 • Paphiopedilum charlesworthii
 • Paphiopedilum ciliolare
 • Paphiopedilum concolor
 • Paphiopedilum × cribbii Averyanov (เวียนามภาคใต้)
 • Paphiopedilum × dalatense (P. callosum × P. villosum var. annamense) (เวียดนาม)
 • Paphiopedilum dayanum (บอร์เนียว)
 • Paphiopedilum delenatii
 • Paphiopedilum dianthum
 • Paphiopedilum × dixlerianum (P. callosum × P. wardii) (พม่า)
 • Paphiopedilum druryi (อินเดียใต้)
 • Paphiopedilum emersonii
 • Paphiopedilum × expansum ( P. hennisianum × P. philippinense) (ฟิลิปปินส์)
 • Paphiopedilum exul (ไทย)
 • Paphiopedilum fairrieanum (เทือกเขาหิมาลัยถึงรัฐอัสสัม)
 • Paphiopedilum × fanaticum (P. malipoense × P. micranthum) (จีนตอนใต้)
 • Paphiopedilum fowliei
 • Paphiopedilum × frankeanum (P. superbiens × P. tonsum) (เกาะสุมาตรา)
 • Paphiopedilum gigantifolium (ซูลาเวซี)
 • Paphiopedilum glanduliferum (นิวกินี)
 • Paphiopedilum glaucophyllum
 • Paphiopedilum godefroyae (ไทย)
 • Paphiopedilum gratrixianum
 • Paphiopedilum × grussianum (P. dianthum × P. hirsutissimum var. esquirolei) (กวางสี)
 • Paphiopedilum hangianum Perner & O.Gruss (ยูนนานถึงเวียดนาม) (รวม f. album, P. singchii)
 • Paphiopedilum haynaldianum (เกาะลูซอนและเกาะเนกรอส)
 • Paphiopedilum helenae Aver. (เวียดนามตอนเหนือ) (รวม P. delicatum)
 • Paphiopedilum hennisianum (ฟิลิปปินส์)
 • Paphiopedilum henryanum (SE Yunnan, Guangxi to N Vietnam)
 • Paphiopedilum × herrmannii (P. helenae × P. hirsutissimum var. esquirolei) (Vietnam)
 • Paphiopedilum hirsutissimum (Assam to S China)
  • Paphiopedilum hirsutissimum var. chiwuanum (China: Yunnan)
  • Paphiopedilum hirsutissimum var. esquirolei (Yunnan, Guizhou, Guangxi to N & E Indochina)
  • Paphiopedilum hirsutissimum var. hirsutissimum (Assam to Myanmar)
 • Paphiopedilum hookerae (Borneo)
  • Paphiopedilum hookerae var. hookerae (Borneo: Sarawak, W. Kalimantan)
  • Paphiopedilum hookerae var. volonteanum (Borneo: Sabah)
 • Paphiopedilum insigne (Assam: Meghalaya)
 • Paphiopedilum intaniae (Sulawesi)
 • Paphiopedilum javanicum (Sumatra, Borneo to Lesser Sunda Islands)
  • Paphiopedilum javanicum var. javanicum (Sumatra to Lesser Sunda Islands)
  • Paphiopedilum javanicum var. virens (Borneo: Sabah to N Sarawak)
 • Paphiopedilum × kimballianum (P. dayanum × P. rothschildianum) (Borneo: Mt. Kinabalu)
 • Paphiopedilum kolopakingii (Borneo: C Kalimantan)
 • Paphiopedilum lawrenceanum (Borneo - Sarawak, Sabah)
 • Paphiopedilum liemianum (N. Sumatra)
 • Paphiopedilum × littleanum (P. dayanum × P. lawrenceanum) (Borneo)
 • Paphiopedilum lowii (W & C Malesia)
  • Paphiopedilum lowii var. lowii (W & C Malaysia)
  • Paphiopedilum lowii var. lynniae (Borneo)
  • Paphiopedilum lowii var. richardianum (Sulawesi)
 • Paphiopedilum malipoense - Jade Slipper Orchid (including P. jackii)
 • Paphiopedilum mastersianum (Lesser Sunda Islands to Maluku)
  • Paphiopedilum mastersianum var. mastersianum (Maluku: Ambon, Buru)
  • Paphiopedilum mastersianum var. mohrianum (Lesser Sunda Islands: Flores)
 • Paphiopedilum × mattesii (P. barbatum × P. bullenianum) (Peninsular Malaysia)
 • Paphiopedilum micranthum - Silver Slipper Orchid, Hard-leaved Pocket Orchid
 • Paphiopedilum niveum (Peninsular Thailand to N Peninsular Malaysia)
 • Paphiopedilum ooii
 • Paphiopedilum papuanum (New Guinea)
 • Paphiopedilum parishii (Assam to W Yunnan)
 • Paphiopedilum × pereirae (P. exul × P. niveum) (Peninsular Thailand)
 • Paphiopedilum × petchleungianum (P. dianthum × P. villosum) (China: SE Yunnan)
 • Paphiopedilum philippinense (Philippines to N Borneo)
  • Paphiopedilum philippinense var. philippinense (Philippines to N Borneo)
  • Paphiopedilum philippinense var. roebelenii (Philippines: Luzon)
 • Paphiopedilum × powellii (P. callosum × P. exul) (Peninsular Thailand)
 • Paphiopedilum × pradhanii (P. fairrieanum × P. venustum) (E Himalaya)
 • Paphiopedilum primulinum (Sumatra: S Aceh)
  • Paphiopedilum primulinum var. primulinum
  • Paphiopedilum primulinum var. purpurascens
 • Paphiopedilum purpuratum (S China to Hainan)
  • Paphiopedilum purpuratum var. hainanense (Hainan)
  • Paphiopedilum purpuratum var. purpuratum (China: Yunnan, Hong Kong, Guangdong)
 • Paphiopedilum randsii (Philippines: N Mindanao)
 • Paphiopedilum rhizomatosum (Myanmar)
 • Paphiopedilum rothschildianum - King of the Paphs
 • Paphiopedilum saccopetalum (China: SE Guanxi)
 • Paphiopedilum sanderianum (NW Borneo: Gunung Mulu)
 • Paphiopedilum sangii (N Sulawesi)
 • Paphiopedilum schoseri (Sulawesi to Maluku)
 • Paphiopedilum × shipwayae (P. dayanum × P. hookerae). (Borneo)
 • Paphiopedilum × siamense (P. appletonianum × P. callosum) (Thailand)
 • Paphiopedilum spicerianum
 • Paphiopedilum × spicerovenustum (P. spiceranum × P. venustum) (Assam)
 • Paphiopedilum stonei (Borneo: Sarawak)
  • Paphiopedilum stonei var. platyphyllum (Borneo: Sarawak)
  • Paphiopedilum stonei var. stonei (Borneo: S Sarawak)
 • Paphiopedilum sugiyamanum (Borneo: Sabah)
 • Paphiopedilum sukhakulii (NE Thailand)
 • Paphiopedilum supardii (Borneo: SE Kalimantan)
 • Paphiopedilum superbiens (N & W Sumatra)
 • Paphiopedilum thaianum (Thailand)
 • Paphiopedilum tigrinum (including P. smaragdinum)
 • Paphiopedilum tonsum (Rchb.f.) Stein (N & W Sumatra) (including f. alboviride)
 • Paphiopedilum tranlienianum (Vietnam)
  • Paphiopedilum tranlienianum f. alboviride (Vietnam)
 • Paphiopedilum urbanianum
 • Paphiopedilum usitanum (Philippines)
 • Paphiopedilum vejvarutianum (Thailand: Kanchanaburi)
 • Paphiopedilum × venustoinsigne (P. insigne × P. venustum) (Assam)
 • Paphiopedilum venustum (E Nepal to NE Bangladesh)
 • Paphiopedilum victoria-mariae (W Sumatra)
 • Paphiopedilum victoria-regina (including P. chamberlainianum)
 • Paphiopedilum × vietenryanum (P. gratrixianum × P. henryanum) (China: Yunnan)
 • Paphiopedilum vietnamense Gruss & Perner (Vietnam)
 • Paphiopedilum villosum (Assam to S China)
  • Paphiopedilum villosum var. annamense (Yunnan and Guangxi to Indochina)
  • Paphiopedilum villosum var. boxallii (Myanmar)
  • Paphiopedilum villosum var. villosum (Assam to Thailand) (including P. densissimum)
 • Paphiopedilum violascens (N & E New Guinea, Manus Island)
 • Paphiopedilum wardii Summerh. - Rainbow Orchid (SW Yunnan to Myanmar) (including f. alboviride)
  • Paphiopedilum wardii var. teestaensis (China: SW Yunnan)
 • Paphiopedilum × wenshanense (P. bellatulum × P. concolor, including P. × conco-bellatulum)
 • Paphiopedilum wentworthianum (Solomon Islands)
 • Paphiopedilum wilhelminae (C New Guinea)

รองเท้านารีในประเทศไทย[แก้]

ตามรายงานในประเทศไทยพบรองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ดังนี้

อ้างอิง[แก้]

 • กล้วยไม้เมืองไทย, รศ.ดร. อบฉันท์ ไทยทอง, สำนักพิมพ์บ้านและสวน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]