มิสทีนไทยแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Missteen Thailand)
มิสทีนไทยแลนด์
Miss Teen Thailand logo.jpg
โลโก้มิสทีนแลนด์
ก่อตั้ง 2532
ประเภท การประกวดเพื่อค้นหาเด็กวัยรุ่น
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง  ไทย
ภาษาทางการ ไทย
President
บริษัท ยอดพธูไทย
เว็บไซต์ [1]

มิสทีนไทยแลนด์ (Miss Teen Thailand) เป็นเวทีการประกวดระดับประเทศ จัดการประกวดเพื่อค้นหาเด็กวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 15 - 18 ปี เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 แต่เดิมการประกวดมิสทีนไทยแลนด์นั้นถูกจัดการประกวดขึ้นโดย บริษัท ยอดพธูไทย จำกัด แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัท ยอดพธูไทย ได้ขายลิขสิทธิ์การประกวดเวทีมิสทีนไทยแลนด์ ให้กับ บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ดังนั้นการประกวดและกิจกรรมต่างๆจึงถูกจัดขึ้นโดย บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ประวัติ[แก้]

เวทีการประกวดมิสทีนไทยแลนด์นั้น ถือกำเนิดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยคุณอำนาจ อุทัยเสรี ได้ร่วมมือกับเพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดประกวดนางสาวไทยของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 รวมทั้ง อ้วน อรชร โดยจัดตั้งบริษัท ยอดพธูไทย จำกัดขึ้น เพื่อเป้าหมายที่จะจัดประกวดความงานในเทศกาลต่างๆ รวมไปถึงการจัดการประกวดวัยรุ่น โดยใช้ชื่อว่า "มิสทีนไทยแลนด์ (Miss Teen Thailand)"

สำหรับการประกวดมิสทีนไทยแลนด์นั้น ผู้เข้าประกวดจะเป็นคนละกลุ่มกับนางงามรุ่นใหญ่ คือต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี เพราะถ้าน้อยกว่า 15 ปีจะถือว่าเป็น เด็กหญิง และจะไม่เกิน 17 ปี ซึ่งต่อมาได้ขยายช่วงอายุเป็น 18 ปี ในปี พ.ศ. 2541

มิสทีนไทยแลนด์จะเป็นตัวแทนของสาวงามวัยรุ่นยุคใหม่ ที่มีทั้งความงามและความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน สาวงามผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ จะไดรับการสนับสนุนเข้าสู่วงการบันเทิง หรือเป็นศิลปินนักแสดงที่มีชื่อเสียง

ดังนั้นการประกวดมิสทีนไทยแลนด์จึงถือเป็น ซึ่งถือเป็น 1 ใน 4 การประกวดสาวงามหลักของประเทศไทย นอกจากเวที มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส มิสไทยแลนด์เวิลด์ และ นางสาวไทย โดยเป็นที่ 1 ของการประกวดสาววัยทีนมาตลอด 20 ปี

การประกวดมิสทีนไทยแลนด์ ได้เปลี่ยนมือจาก บริษัท ยอดพธูไทย ไปเป็น บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากคุณอำนาจเห็นว่าตนเองมีอายุมากแล้วจึงขายลิขสิทธิ์การประกวดให้กับ บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ดังนั้นการประกวดและกิจกรรมต่างๆจึงถูกจัดขึ้นโดย บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

รายชื่อผู้ที่ได้รับตำแหน่ง[แก้]

ลำดับที่ ปี พ.ศ. (ค.ศ.) มิสทีนไทยแลนด์ รองมิสทีนไทยแลนด์ หมายเหตุ
1. 2532 (1989) เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ กุลธิดา เจริญลาภ , จุฬาลักษณ์ อินทเสน
2. 2533 (1990) พรพรรณ เชาวฤทธิ์ มธุรส พลีทส์ , นิลเนตร สุทธิประภา มธุรส พลีทส์ หรือ มธุรส เลิศศักดา ต่อมาได้เข้าประกวดเวที มิสไทยแลนด์เวิลด์ พ.ศ. 2536 และได้รับตำแหน่ง มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2536
3. 2534 (1991) รัชนีกร พันธุ์มณี วรรณทิพา เจริญมา ,พัชราภรณ์ สว่างภพ
4. 2535 (1992) ชฎาธาร ศรีสุข อัจฉรา ทองเทพ , ณัฐพร วีรกุล
5. 2536 (1993) สุภาภรณ์ แสงทอง วราภรณ์ แสนบัว , จิราภรณ์ ศรีขัดเค้า
6. 2537 (1994) จารีย์ ซาดายัง (ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบวาระ) อารีย์สรวง นิลวรรณ จารีย์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทางกองประกวดเลยมอบตำแหน่งให้น้ำทิพย์ เสียมทอง ที่เป็นรองอันดับ 1 ต่อมาจารีย์ได้ไปประกวด มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 1996 เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย และเข้าประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี 2003 อีกครั้ง เข้ารอบเพียง 44 คนสุดท้าย
น้ำทิพย์ เสียมทอง (ปฏิบัติหน้าแทนที่จนครบวาระ)
7. 2539 (1996) วรรณพร ฉิมบรรจง มาริษา ฮอร์น , ณัฐธิดา สุวรรณโสภณ
8. 2540 (1997) อัสรีนา ถมยาปรีวัฒน์ เมทินี ตาสุข , วันวิสาข์ คำแดงใหญ่ วันวิสาข์ คำแดงใหญ่ ต่อมาได้เข้าร่วมการประกวด มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2544 และได้ตำแหน่งรองอันดับ 1

ต่อมาได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด มิสเอเชียแปซิฟิก ที่ประเทศฟิลิปปินส์และได้ตำแหน่ง รองอันดับ 2 ปีนั้นมาครอง

9. 2541 (1998) สลักจิต คงเสถียร ณัฎฐา วสุวัต , ปิติมา ถีถะแก้ว
10. 2542 (1999) ชมนภา ลาภบำรุงวงศ์ เขมกุล เรืองแย้ม , อังคณา ธรรมวิไล
11. 2543 (2000) เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์ ชมพูนุช เศวตวงศ์ , ฐานมาศ ขวัญหวาน เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์ ต่อมาได้เข้าประกวดเวที มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส พ.ศ. 2546 และได้รับตำแหน่ง มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2546
12. 2544 (2001) บุศรา ศรีรุ่งเรือง ศศิธร กิ่งแก้ว , มาลินี เมอร์ฟี่
13. 2545 (2002) ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ นุสรา สุขหน้าไม้ , ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์ (เดิมชื่อ กชกร ศุภการกิจกุล ) , ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ และ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดง (นางเอก) สังกัดช่อง7 และเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงอย่างมาก

นุสรา สุขหน้าไม้ ได้เข้าประกวด มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2548 และได้รับตำแหน่งรองอันดับ 2 ต่อมาได้เข้าการประกวด Miss Intercontinental 2006 และสามารถเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย

ศิริพิชญา วิสิฐไวทยากุล (เดิมชื่อ จณิสตา ช่วยสุวรรณ และ คณุตรา ชูช่วยสุวรรณ) ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์ (เดิมชื่อ กชกร ศุภการกิจกุล) ได้เข้าประกวดดัชชี่ปี 2004 และได้ตำแหน่งรองอันดับ 2 การประกวดดัชชี่ ปี 2004

14. 2546 (2003) พิชญา เชาวลิต (เดิมชื่อ พิชญา ศรีเทพย์) อชิรญา ประสตานนท์ , อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์ , สิริลภัส กองตระการ (เดิมชื่อ อมรพรรณ กองตระการ) , พัชรินทร์ จัดกระบวนพล พิชญา เชาวลิต ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัดเอ็กแซ็กท์

อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์ (เดิมชื่อ เปมิกา วรผลึก) ได้เข้าประกวดนางสาวไทยปี 2550 และได้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย พร้อมกับตำแหน่ง ขวัญใจประชาชน

สิริลภัส กองตระการ (เดิมชื่อ อมรพรรณ กองตระการ) ได้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2552 และผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย พร้อมกับตำแหน่ง มิส สลิมอัพ บาย สลิมอัพเซนเตอร์ ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัดช่อง 7

พัชรินทร์ จัดกระบวนพล ได้เข้าประกวด สาวแฮ๊คส์ ปี 2003 และได้ตำแหน่งชนะเลิศในปีนั้น ปัจจุบันเป็นนักแสดงสังกัด ช่อง 3

15. 2547 (2004) กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ศราวดี เพิ่มสินทวี , กัญญกร พินิจ , พัชรมัย สุขประเสริฐ , วรวิตา จันทร์หุ่น กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดง (นางเอก) สังกัดช่อง7

วรวิตา จันทร์หุ่น (เดิมชื่อ รวิตา จันทร์หุ่น) ได้เข้าประกวด มิสยูลีก ปี 2551 และได้ตำแหน่งมิสยูลีกปี 2551 ไปครอง ต่อมาได้เข้าประกวด นางสาวไทย 2552 และสามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับ 2 นางสาวไทย 2552 ไปครอง

16. 2548 (2005) อธิชนัน ศรีเสวก ศิริพิชยา วิสิฐไวทยากุล (เดิมชื่อ คณุตรา ชูช่วยสุวรรณ) , โมนิก้า เมอลเลอร์ , หทัยทิพย์ กังพานิช , พิมพ์ขวัญ บุตรจิตพิมล อธิชนัน ศรีเสวก ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัดช่อง7
17. 2549 (2006) อาเมเรีย จาคอป พีชญา วัฒนามนตรี , พรรณประภา ยงค์ตระกูล ,พัทธนันท์ ภักดี , สิรัชชา พัชรฑีฆะสุข อาเมเรีย จาคอป ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัดช่อง3

พรรณประภา ยงค์ตระกูล ได้เข้าประกวดนางสาวไทย ปี 2551 และได้ตำแหน่ง นางสาวไทยปี 2551 ไปครอง

18. 2550 (2007) พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์ พานทอง เข็มทอง , พรรณเพียงเดือน สารพัตร , ชาลีน แนพแมน , ชนิสาร์ บังคมเนตร กัญญาพัชญ์ ธนันต์ชัยกานต์ (เดิมชื่อ พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์) ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงอิสระ
19. 2551 (2008) ศรศิลป์ มณีวรรณ์ ฐานิต ธนะโสภณ , จาด้า อินโดเร่ , ทิพย์รัตน์ อมาตยกุล , ณัฐวรรณธร ไทยเจริญ ศรศิลป์ มณีวรรณ์ ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัดช่อง7
20. 2552 (2009) เซฟฟานี่ อาวะนิค มิเชล เบอร์แมน,วุฒิณี ทองแก้ว , คริสติน่า ฮูน , ปรียากานต์ ใจกันทะ เซฟฟานี่ อาวะนิค ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัดช่อง7
มิเชล เบอร์แมน ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัดช่อง3
ปรียากานต์ ใจกันทะ ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัดช่อง3
21. 2553 (2010) ฮาน่า ลีวิส รัญดภา มันตะลัมพะ (เดิมชื่อ จุฑามาศ มันตะลัมพะ) , ดิอุชา ไชยชนากุล (เดิมชื่อ ปราณวรินทร์ ปามี , นัยนา ปามี) , วันทนีย์ ฟักแก้ว , กัญฐณา หล่อเจนจิรานนท์ ฮาน่า ลีวิส ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดง สังกัดช่อง7

วันทนีย์ ฟักแก้ว ต่อมาได้เข้าประกวดประกวด MISS UNIVERSE THAILAND 2013 (เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย) และติด TOP20 นางสาวเชียงใหม่ 2557 ต่อมาได้มาได้เข้าประกวด มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2557

22. 2554 (2011) มุกดา นรินทร์รักษ์ กมลวรรณ ศตรัตพะยูน , มาเรีย เฮิร์ชเลอร์ , เบนาซิต เพียรรักษ์ , อนิส สุวิทย์ เบนาซิต เพียรรักษ์ ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดง สังกัดช่อง7
23. 2555 (2012) เทีย ลี่ ทวีพาณิชย์พันธุ์ วิรากร คิ้วศุภกร,ธนพร ศรีวิราช,นุชนาถ ประสพศักดิ์,ปีย์วรา ผดุงสัตยวงศ์ เทีย ลี่ ทวีพาณิชย์พันธุ์ ได้ร่วมเข้าแข่งขัน เอเชีย เน็กซ์ ท็อป โมเดล ไซเคิลที่ 2ได้ตำแหน่งอันดับที่8จาก16ผู้เข้าแข่งขัน (ในEp.1เทียยังได้ภาพที่ดีที่สุดอีกด้วย) ้
24. 2556 (2013) พรชดา เครือคช[1] ชลธิชา ชัยชิต, อิสรียา ชื่นชอบ, สิริพิม ตันสุวรรณรัตน์, ภัทรารวีย์ เบ้าสุวรรณ
25. 2557 (2014) พัฒนิดา พุ่มชูแสง[2] , [3] ชนนันท์ เลิศปัญญาพรชัย, รมิดา จีรนรภัทร, ภัครมัย ประชาสิริกุล, ไพรดา กำทอง
26. 2558 (2015) TBA TBA TBA

รายชื่อ ดารา นักแสดง ที่มาจากเวทีมิสทีนไทยแลนด์[แก้]

รายชื่อบุคคลนอกวงการบันเทิงที่มาจากเวทีมิสทีนไทยแลนด์[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]